SDP:n Timo Harakka lakialoitteessaan: Identiteettivarkaudelle säädettävä törkeä tekomuoto – Deepfake-videoiden yleistyminen vaatii reagointia

4.3.2024

Deepfake-videoista on tullut verkossa laajalle levinnyt ongelma, joita käytetään jopa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen ja jopa valtiollisiin hybridioperaatioihin.

Kansanedustaja Timo Harakan (sd) lakialoitteen mukaan identiteettivarkaudelle säädettäisiin törkeä tekomuoto, joka olisi yleisen syyteoikeuden alainen eikä asianomistajarikos, kuten perusmuotoinen identiteettivarkaus.

Törkeällä tekomuodolla tarkoitettaisiin tilannetta, jossa pyritään erehdyttämään laajaa tai ennalta rajoittamatonta henkilöjoukkoa tavalla, jota on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Teko olisi rangaistava törkeänä identiteettivarkautena sakolla tai enintään kolmen vuoden vankeusrangaistuksella.

Identiteettirikos lisättiin rikoslakiin vuonna 2015 ja kriminalisoinnin kohteena oli erityisesti jonkun toisen henkilöllisyyttä käyttävä petollinen toiminta, jolla pyritään taloudelliseen hyötyyn tai aiheuttamaan henkilölle vahinkoa tai haittaa. Nopea teknologinen kehitys on johtanut siihen, että hyvin uskottavan harhaanjohtavan aineiston tuottaminen on teknisesti yhä helpompaa ja yhä useamman ulottuvilla.

Teoilla ei välttämättä enää pyritä hakemaan taloudellista hyötyä, vaan tarkoituksena on ollut esimerkiksi pyrkiä mustamaalaamaan yhteiskunnallisissa tehtävissä toimivia henkilöitä tai muuten johtamaan ihmisiä harhaan. Näin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen tai luoda yhteiskunnallisia vastakkainasetteluita.

Tämän kaltaista disinformaatiota voivat levittää niin poliittiset toimijat, tavalliset yksityishenkilöt kuin vihamieliseen informaatiovaikuttamiseen pyrkivät valtiot.

– Koen tärkeänä, että maamme asettaa ajoissa harhanjohtavan materiaalin tarkoitukselliselle levittämiselle rajat laissa, ennen kuin tästä tulee mittava ongelma. Maailmalla näitä vaikutusyrityksiä on jo nähty mm. Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien kohdalla. Uskon eduskunnan jakavan huoleni laajamittaisesta vaikuttamisesta yli puoluerajojen, sanoo Harakka.

Laajasti levitetyn ja yhteiskunnallisesti vaikuttamaan pyrkivän, oikeudettomasti henkilön tunnistamistietoja käyttävän toiminnan kohdalla suojattavia oikeushyviä eivät ole pelkästään henkilön itsensä oikeudet, vaan myös yhteiskunnan kannalta olennaiset intressit kuten demokratian toimivuus ja tiedonvälityksen luotettavuus. Tällöin perusmuotoisen identiteettivarkauden rangaistusasteikkoa ei ole pidettävä riittävänä suhteessa tekojen haitallisuuteen ja syyteoikeuden sitominen asianomistajan pyyntöön ei ole perusteltua.

Harakan jättämässä lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi rikoslakiin uusi 38 luvun 9 b § törkeästä identiteettivarkaudesta. Pykälässä säädettäisiin identiteettivarkaudesta, jossa pyritään erehdyttämään laajaa tai ennalta rajoittamatonta henkilöjoukkoa tavalla, jota on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Teko olisi rangaistava törkeänä identiteettivarkautena sakolla tai enintään 3 vuoden vankeusrangaistuksella. Teko olisi yleisen syyteoikeuden alainen.

Jaa sosiaalisessa mediassa