SDP:n Seppo Eskelinen: Kehysriihestä yhteinen turvepaketti

29.4.2021

-Olen tyytyväinen, että hallituksen kehysriihen neuvotteluista saatiin tasapainoinen turvepaketti, joka takaa turvealan yrittäjille tukea ja auttaa etenkin pieniä laitoksia selviytymään siirtymäajasta ja antaa niille hieman lisäaikaa valmistautua turpeesta luopumiseen, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd).

Hallitusohjelman tavoite puolittaa turpeen käyttö 2030 mennessä tulee tapahtumaan korkealle nousseen päästöoikeuden hinnan myötä jo lähivuosina. Samalla nopea muutos on asettanut monet turveyrittäjät kohtuuttoman tilanteen eteen.

-On tärkeää, että ilmastotoimet ovat myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Tärkeää on myös turvata maatalouden ja ruoan tuotannon turpeen käyttömahdollisuudet, sekä esimerkiksi aktiivihiilen tuotanto, Eskelinen muistuttaa.

Riihessä hallitus päätti turvealle 60 miljoonan tukipaketin tälle vuodelle, sekä 10 miljoonan tuen ensi vuodelle lisäksi päätettiin, että turpeen verottoman laitoskohtaisen käytön alaraja nostetaan 5 000 MWh:sta 10 000 MWh:iin vuosien 2022-2026 ajaksi. Vuosille 2027-2029 alaraja on hallituksen päätöksen mukaan vielä 8000 MWh.

-Tämä paketti turvaa monen pienen lämpölaitoksen toiminnan siirtymäkauden yli, Eskelinen kiittää. Päätöksellä on merkittävät aluepoliittiset seuraukset ja sillä autetaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä turvealan yrittäjiä, joilta toimeentulo on vaarassa.

-Nyt tehdyt päätökset sisältyvät myös maaliskuisen turvetyöryhmän suosituksiin, joiden avulla luodaan turveyrittäjille siltaa yli vaikea ajan, Eskelinen kiittää.

Jaa sosiaalisessa mediassa