SDP:n Salonen: Meripolitiikasta Suomen vahvuus

17.6.2021

Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma on tänään lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää merkittävänä, että hallitus näin tunnistaa meripolitiikan aseman Suomen vahvuusalueena.

– Suomella on korkeatasoisen meriosaamisen ja menestyvän meriklusterin ansiosta potentiaalia jopa maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä.Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri Suomen ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa eli voidaan puhua Suomen talouden yhdestä kivijalasta. Nyt on oikea aika varmistaa riittävä osaaminen ja ammattitaito tulevaisuudessa, mikä on kirjattu myös hallitusohjelman tavoitteeksi, Salonen kommentoi.

Meriklusterin ja merellisen tuotannon lisäksi toimenpideohjelmassa keskeisessä roolissa on merten suojelu. Suomella on paljon annettavaa merten suojelun ja kestävän käytön yhteensovittamisessa.

-Suomen meriklusterille vastuullisuus on jo nyt toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalaiset varustamot ovat jo vuosia kehittäneet eturintamassa meriteollisuuden innovaatioita ja meiltä löytyy turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka. Suomella on siis kaikki potentiaali olla globaali vaikuttaja siinä, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää ja meriympäristön tila hyvä, Salonen painottaa.

Toimenpideohjelman lausuntoaika kestää 16.8.2021 saakka. Valmis ohjelma julkaistaan syksyllä 2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa