SDP:n Riitta Mäkinen: Vesihuolto säilyy kuntien määräysvallassa jatkossakin

8.9.2021

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen pitää tervetulleena esitystä siitä, että Vesi on meidän -kansalaisaloitteen vaatimukset otetaan jatkossa huomioon lainsäädäntöä muuttamalla. Suurta huomiota osakseen saanut kansalaisaloite on tänään palautekeskustelussa Eduskunnan täysistunnossa.

– Vesihuolto on luonnollinen monopoli ja siksi sen järjestäminen on tulevaisuudessakin oltava julkisen vallan käsissä. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu ja jokaisen perusoikeus ja kytköksissä niin terveyden- ja ympäristönsuojeluun kuin yhdyskuntakehitykseenkin. Samalla se on osa kriittistä infrastruktuuria, joten siihen liittyy myös kansallisen huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen turvallisuuspoliittinen näkökulma, Mäkinen toteaa.

Kansalaisaloite sai alkunsa viime vuoden alussa, kun useassa kunnassa pohdittiin vesiyhtiöiden vähemmistöosuuden myyntiä. Myös Jyväskylä aikoi selvittää vesiyhtiönsä vähemmistöosuuden myymisen mahdollisuuksia ja punnita erilaisia vaihtoehtoja tulevien investointien turvaamiseksi. Jyväskyläläinen Mäkinen näkee paljon hyvää siinä, että keskustelua tuolloin käytiin. Hän on kuitenkin pahoillaan julkisuudessa syntyneistä mielikuvista.

– Päätäntävallan säilyminen julkisella toimijalla on turvattava kaikissa olosuhteissa ja tämä periaate oli myös Jyväskylässä itsestään selvä lähtökohta. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että lainsäädäntömme varmistaa tämän myös käytännössä. Haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä siitä, että lainsäädäntömme puutteet tuotiin nyt esille, vesihuolto sai arvoisensa paikan julkisessa keskustelussa ja että niin moni suomalainen tahtoi tukensa aloitteelle osoittaa.

Mäkisen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntö on ajantasainen ja tunnistaa kaikin tavoin vesihuoltomme erityisaseman.

– Maa- ja metsätalousvaliokunnan esitys siitä, että lainsäädäntöä uudistamalla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa, on erittäin kannatettava.

Jaa sosiaalisessa mediassa