SDP:n Rantanen: Jämsälle tukea uuteen alkuun. Myös Jokilaakson sairaalan päivystyksen toiminnan jatko turvattu

16.9.2020

Hallituksen budjettiriihestä saatiin mittava paketti toimenpiteitä Jämsän alueen elinvoiman vahvistamiseen. Jämsäläinen SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen on todella tyytyväinen.

– Tämä on hyvä alku, Rantanen sanoo.

Jämsän kaupungin vetoomuksen mukaisesti nyt tehtävät toimet koskevat myös katkolla ollutta päivystystoimintaa. Hallitus esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Jokilaakson sairaalassa 1.1.2021 lukien.

Muina toimenpiteinä hallitus esittää, että rakennemuutoksen hoidon alkuvaiheen toimenpiteisiin varataan 250 000 euroa kansallisesta alueiden kehittämisen määrärahasta ja kansallisen työllisyysmäärärahan riittävyys Keski-Suomeen varmistetaan. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää yritystukialueen muuttamisen mahdollisuutta komission kanssa.

Lisäksi hallitus kohdentaa neljänteen lisätalousarvioon sisältyviä määrärahoja yhteensä noin 8,7 milj. euroa maakunnan liiton ja ELY-keskuksen päätöksin kohdennettavaksi Jämsän seudun koronaelpymistoimiin alueelliseen selviytymissuunnitelmaan perustuen. Tähän sisältyy Keski-Suomen ELY-keskukselle kohdentuva yritysrahoituksen määräraha noin 5,6 milj. euroa. Määräraha on käytettävissä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettäviin avustuksiin.

– Jämsä sai tässä budjettiriihessä todella tarpeellisen tuen ja voin olla tästä maakunnan kansanedustajana erittäin iloinen. Nyt tarvitaan aitoja kehittämistoimia niin yrityksiltä kuin muilta toimijoilta, jotta kaikki tuet konkretisoituvat käytännössä alueelle, Rantanen toteaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa