SDP:n puoluekokous on hyväksynyt uudet säännöt

22.8.2020

SDP:n 46. puoluekokous hyväksyi esityksen sääntömuutoksista Tampereella. Puoluekokouksella oli käsiteltävänään niin puolueen säännöt, piirien säännöt, kunnallisjärjestön säännöt sekä puolueosaston säännöt. Suurimmat muutokset koskevat puolueen ja piirien sääntöjä.

Merkittävin muutos säännöissä on piirin henkilöjäsenyys, joka on uusi jäsenyyden muoto SDP:ssä. Aikaisemmin SDP:n jäsenyys on edellyttänyt paikallisen puolueosaston jäsenyyttä. Uusi jäsenyysmuoto helpottaa sellaisten henkilöiden puolueeseen liittymistä, jotka eivät entuudestaan tunne puolueen järjestörakennetta. Piirin henkilöjäsen liittyy oman vaalipiirinsä piirin henkilöjäseneksi, ja voivat myös asettua ehdolle vaaleissa. Piirin henkilöjäsenyys mahdollistaa myös puolueen jäsenyyden niille henkilöille, jotka haluavat jäsenyydellä ottaa kantaa, mutta ei välttämättä osallistua esimerkiksi kokoustoimintaan.

Toinen merkittävä muutos puolueen säännöissä on neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttöönotto puolueen puheenjohtajasta. Vaalin järjestämisestä päättää sääntöjen mukaan puoluevaltuusto. Jatkossa myös puoluehallituksen kokoonpanoa voidaan täydentää puoluekokouskauden loppuun asti puoluevaltuuston päätöksellä, kun aiemmin tarvittiin ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsuminen. 

Säännöt liitteenä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa