SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuuston kokouksessa 20.11.2021

20.11.2021

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät toverit,

Onpa upeaa nähdä teitä kaikkia! Olen todella iloinen, että voimme

kokoontua ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen puoluevaltuuston

kokoukseen näin kasvotusten. On myös hienoa kokoustaa täällä Oulussa juuri tänä vuonna, kun kaupunki valittiin myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Lämpimät onnittelut vielä kerran kilpailun voitosta!

Haluan myös toivottaa kaikille oikein hyvää lapsen oikeuksien päivää.

Hyvät ystävät,

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Olemme osoittaneet, että kun ihmisille tarjotaan arjen peruspalveluita, myös taloudellinen hyvinvointi kasvaa. Olemme osoittaneet, että kun kaikki otetaan mukaan laadukkaaseen koulutukseen, olemme koko kansana viisaampia.

Hyvinvointivaltio on jo välillä ehditty julistaa menneisyyteen kuuluvaksi. Se on kuulemma pitkällä aikavälillä kestämätön. Me sosialidemokraatit emme ole tätä mieltä. Me muistamme myös, kuinka joitakuita vuosia takaperin puhuttiin sosialidemokratiasta auringonlaskun liikkeenä. Eivät olisi voineet olla enempää väärässä. Nyt kun katsomme Eurooppaa, niin sosialidemokraatit ovat valtioiden johdossa esimerkiksi Saksassa, Espanjassa ja Portugalissa sekä kaikissa Pohjoismaissa, Islantia lukuun ottamatta. Se kertoo, että liikkeellemme on tilausta tässä ajassa ja maailmassa. Olemme liike, joka tuo vakautta ja turvaa ihmisten arkeen.

Nyt jos koskaan, koronakriisin myötä, hyvinvointivaltion arvo on tullut entistä konkreettisemmin näkyväksi ja tuntuvaksi ihmisten elämässä.

Hyvät toverit,

Suomi on nyt ottamassa seuraavan askeleen hyvinvointivaltiona, kun parannamme merkittävällä tavalla sosiaali- ja terveyspalveluita soteuudistuksen kautta.

Kun puhutaan hyvinvointivaltiosta tai sosiaali- ja terveydenhuollosta, puhutaan aivan liian usein vain rakenteista. Sorrumme tähän itsekin helposti. Rakenteet ovat tärkeitä, mutta tärkein on ihminen. Puhutaan siis siitä, mitä sote-uudistus tarkoittaa ihmisen arjessa.

Se tarkoittaa sitä, että polvivaivaan apua etsivä ikäihminen pääsee lääkärin vastaanotolle nopeasti. Se tarkoittaa, että painavan opiskelutaakan kanssa henkistä tukea kaipaava nuori saa mielenterveyden palveluita nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että terveydenhuollon palvelupisteitä on lähellä ihmisiä. Se tarkoittaa, että pieniin vaivoihin avun saa nopeasti, ja isoissa ongelmissa saa maailman parasta hoitoa.

Sote-uudistus tarkoittaa myös sitä, että kaikilla alan ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työnsä asiallisesti ja kunnolla, omasta hyvinvoinnista ja ammattitaidosta tinkimättä. Se tarkoittaa, että kiireen takia ei kukaan jää hoitamatta. Se tarkoittaa sitä, että ammattitaidon kunnioitus näkyy mahdollisuutena keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön.

Hyvät toverit,

kaikkea tätä sote-uudistus tarkoittaa. Jotta voimme turvata jokaiselle laadukkaat palvelut, tarvitsemme aluevaltuustoihin ihmisiä, joka laittavat ihmisten hyvinvoinnin etusijalle. Sillä hyvinvointi on arvokkainta mitä meillä on.

Meillä sosiaalidemokraateilla on jo noin 1400 ehdokasta hyvinvointivaaleihin. Ehdokashankinta on ollut sujuvaa. Se kertoo siitä, kuinka tärkeinä me pidämme näitä vaaleja ja kuinka tärkeänä SDP:n kenttäväki pitää ihmisten arjen ja palvelujen parantamista.

Kiitän jokaista tähän mennessä ehdolle lupautunutta ja kannustan vielä harkitsevia lähtemään mukaan. Me tarvitsemme teitä rakentamaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta.

Hyvät ystävät,

Julkaisimme juuri ennen tämän kokouksen alkua vaaliohjelmamme. Laaja ohjelma kertoo tavoitteemme, jotka viitoittavat suunnan suomalaisen hyvinvointivaltion seuraavaa askelta varten. Nostan esiin muutaman keskeisen teeman ohjelmastamme.

SDP:n tavoite tulevissa hyvinvointivaaleissa on, että jokainen ihminen saa hoitoa aina, kun sitä tarvitsee. Oikea-aikaiset palvelut säästävät rahaa ja luovat hyvinvointia. Korona-ajan hoivavelan purkaminen on äärimmäisen tärkeä tehtävä. Jos hoito- ja hoivavelkaa ei hoideta kunnolla, on sillä kauaskantoiset seuraukset, joista maksetaan inhimillisesti ja taloudellisesti korkea hinta.

Hallitus on päättänyt seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamisesta. Olemme tällä viikolla saaneet valmiiksi hoitotakuuta koskevan esitysluonnoksen. Tarvitsemme hoitotakuun sekä riittävät, laadukkaat julkiset palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa. Lääkäriin on päästävä viikossa, mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon ja suun terveydenhuolto on oltava ajoissa kaikkien saavutettavissa. Jokaisen suomalaisen on asuinpaikasta riippumatta voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa.

Toinen meille tärkeä teema on sote-henkilöstön hyvinvointi. Ilman riittävää määrää osaavia, motivoituneita ja hyvinvoivia ammattilaisia meillä ei ole toimivia sote- ja pelastustoimen palveluita. Koronapandemia on vaatinut suomalaiselta sote-henkilöstöltä paljon, ja kuormitus on ollut kovaa. Hoitohenkilökunta on venynyt ja joustanut, jotta suomalaiset saavat hoivaa ja hoitoa aina kun sitä tarvitsevat.

SDP:n aluevaaliohjelmassa esitämme keinoja jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarkoittaa esimerkiksi parempaa johtamista, vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työympäristöön sekä resursseja, joilla henkilöstömitoitusten toteutuminen turvataan.

Hyvät kuulijat,

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstön hyvinvointi on minulle itselleni hyvin tärkeä teema. Me kaikki tarvitsemme jossain elämän vaiheessa apua, hoivaa tai muita palveluita. Meistä jokainen on asioinut lääkärissä, neuvolassa, sosiaalipalveluissa tai muissa hyvinvointipalveluissa. Niissä saamamme apu voi muuttaa elämän suuntaa. Sitä työtä tehdään sydämellä ja aina ihmisten kanssa. Minä arvostan kaikkea tätä työtä suunnattomasti.

Meidän on myös yhteiskuntana osoitettava arvostusta ja varmistettava, että sote- ja pelastusalat tarjoavat hyviä ja houkuttelevia työpaikkoja myös tulevaisuudessa. Työpaikkoja, jossa työntekijät voivat hyvin ja voivat siten auttaa meitä kaikkia voimaan hyvin.

Toverit,

Kolmas teema, jonka haluan nostaa esiin, on palveluiden käyttäjien näkökulma. Meillä jokaisella on varmasti mielipide oman kuntamme palvelujen laadusta ja toimivuudesta. Saammeko ajan tarvittaessa ja helposti? Löytyvätkö palvelut samasta paikasta, vai pitääkö meidän etsiä apua eri toimipisteistä ja monen puhelinnumeron kautta?

Nyt kun pääsemme rakentamaan hyvinvointialueita alusta alkaen, on tärkeää, että käyttäjäystävällisyys ja laatu ohjaavat kaikkea toimintaa. On tärkeää hyödyntää ennakkoluulottomasti uusia teknologioita ja digitaalisia palveluita.

Meille sosialidemokraateille palvelujen saatavuus, käyttäjäystävällisyys ja tehokkuus ovat keskeisiä tavoitteita. Palveluiden on mukauduttava ja kehityttävä jatkuvasti ja oltava ihmisten saatavilla joustavasti. Haluamme varmistaa, että suomalaiset hyvinvointipalvelut ovat maailman huippua laadultaan ja käyttäjäystävällisyydeltään. Näen edessämme paljon

Hyvät toverit,

vahvan hyvinvoinnin perustana on vahva talous. Hallituksen talouspolitiikan ansiosta pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys on parempi kuin miltä tilanne näytti ennen koronaa.

Olemme onnistuneet pehmentämään taloudellista iskua ja sen aiheuttamaa velkaantumista. Velkasuhteen taittuminen, joka vielä vuosi sitten näytti vaativan miljardileikkauksia ja vuosikymmenen aikaa, voi toteutua jo lähivuosina ilman merkittävää sopeutusta. Taustalla on se, että pääsimme kasvuun kiinni nopeasti. Työllisyystilanne on kohentunut jatkuvasti ja eromme Ruotsiin ei ole ollut 2000-luvulla kertaakaan näin pieni.

Mistä tämä kertoo? Se kertoo siitä, että tulevaisuusinvestointeihin nojaava talouspolitiikka on toimivaa. Se kertoo, että kun taloudessa menee huonosti, on valtion kannettava vastuuta. Se kertoo siitä, että yhteiskunnan peruspalveluja tukemalla vahvistamme ihmisten hyvinvointia ja taloudellista kestävyyttä.

Hyvät toverit,

me emme kuitenkaan voi tyytyä siihen, mitä tähän asti on saatu aikaiseksi. Suomelle keskeinen tulevaisuuskysymys on se, millaista talouspolitiikkaa teemme jatkossa. Olemmeko mukana eurooppalaisessa investointiaallossa? Olemmeko valmiita investoimaan tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä koulutukseen?

On iso riski, että menetämme kilpailukykyämme suhteessa muihin maihin, jos emme ole mukana vihreän siirtymän ja digitalisaation vaatimissa investoinneissa. Signaalit niin Ruotsista, Hollannista kuin Saksasta kertovat, että valtio on ottamassa uudenlaista, aktiivista roolia. Meillä tämä kehitys on ollut käynnissä jo vuoden 2019 eduskuntavaaleista, mutta on aivan keskeistä, jatkuuko se tämän hallituskauden jälkeen. Onko meillä sama suunta Euroopan kanssa, vai ajaudummeko näivettymisen tielle ja menetämme investointeja ja työpaikkoja kilpailijoillemme?

Hyvät toverit,

tämä suunnanmuutos ei ilman SDP:tä tapahdu. Hyvinvointivaltion tulevaisuus vaatii meidän panostamme. Samalla kun katsomme tiukasti aluevaaleihin, työ on jo alkanut kohti seuraavia eduskuntavaaleja. Me haluamme voittaa ne molemmat!

Hyvät toverit,

Seuraavaksi haluan nostaa esiin kysymyksen, joka on erittäin tärkeä ja vakava. Tiedän, että myös te kannatte asiasta huolta. Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan työvoiman saatavuuden ongelmat julkisella sektorilla ovat syventyneet merkittävästi. Osaajapula on ongelma joka puolella Suomea ja se koskee julkisen sektorin lisäksi myös laajasti yksityistä sektoria.

Erityisen hankala tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa vakansseja jää täyttämättä esimerkiksi hoitajien, lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden tehtävissä. Myös opetus- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisille olisi runsaasti kysyntää eri puolella Suomea.

Osaajapula on todellinen ongelma ja se on muodostumassa esteeksi niin talouskasvulle kuin hyvinvoinnille. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, sillä kyse on monitasoisesta ongelmasta. Me sosialidemokraatit olemme kuitenkin sitoutuneet tekemään kaikkemme niiden ratkaisemiseksi.

Tarvitsemme siis lisää osaajia työmarkkinoille. Osaajia voidaan löytää usein eri tavoin. Hyvät työolot ja työhyvinvointia tukevat toimet ovat tärkeitä. On siis kiinnitettävä huomiota siihen, millaisia työnantajia olemme niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Tarvitsemme myös lisää työperäistä maahanmuuttoa. Osaajien Suomeen tulon esteenä ei saa olla liiallista byrokratiaa tai muita turhia esteitä. Samalla on huolehdittava, että suomalaisilla työmarkkinoilla pelataan samoilla säännöillä. Työehtoja ja työelämän pelisääntöjä on noudatettava niin, että jokaisen työntekijän asema on turvattu.

Lisäksi katse on käännettävä myös niihin, jotka eivät syystä tai toisesta ole tällä hetkellä työmarkkinoilla. Hallitus ja työministeri Tuula Haatainen ovat tehneet paljon töitä sen eteen, että mahdollistaisimme yhä useamman ihmisen osallistumisen työmarkkinoille.

Olemme perustaneet Työkanava oy:n tukemaan vajaa- ja osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille. Työkyvyttömyyden kohdatessa on tärkeää saada apua ja tukea. Tukea on saatava myöhemmin myös töihin palaamiseen.

Jos emme toimi, kustannukset ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti mittavia. Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain useita miljardeja. Keskimäärin noin 50 henkilöä jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle ja mielenterveyden sairaudet ovat nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi.

Me haluamme panostaa siihen, että työelämään voi myös palata. Työelämän joustoilla ja työhyvinvointiin panostamalla voimme lisätä sekä työllisten määrää että hyvinvointia. Ei ole kestävää tai viisasta olla vain joko ”poissa töistä” tai ”100% töissä” -yhteiskunta.

Hyvät toverit,

Meidän on pidettävä kiinni pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja sen peruspilareista: toimeentulon turvasta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä koulutuksesta ja osaamisesta. Koronapandemia on näyttänyt, että pohjoismainen hyvinvointivaltio tarjoaa meille jatkossakin parhaat edellytykset selvitä kriiseistä.

Jotta hyvinvointivaltiomme voi säilyä myös seuraaville sukupolville, on meidän jokaisen osallistuttava sen rakentamiseen, kukin omalla tavallamme ja omalta osaltamme. Tähän työhön tarvitsemme kaikki

Kuten aiemmin totesin aluevaaliohjelmamme julkaisun yhteydessä, hyvinvointivaltiossa on lopulta kyse luottamuksesta. Luottamuksesta siihen, että voi tavoitella rohkeasti unelmiaan ja luottamuksesta siihen, että apua on saatavilla aina, kun sitä tarvitsee.

Siksi emme voi jäädä paikoillemme, vaan meidän on jatkuvasti mentävä eteenpäin. Siksi toteutamme sote- ja pelastustoimen uudistuksen, jolla turvaamme tulevaisuudessakin ihmisten tasa-arvoiset ja toimivat palvelut. Teemme sen siksi, jotta ihmiset voisivat jatkossakin luottaa pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin.

Ystävät,

Meillä on edessämme suuri työ tulevan kahden kuukauden aikana. Meidän jokaisen on tehtävä töitä sen eteen, että mahdollisimman moni ymmärtää tulevien aluevaalien tärkeyden ja lähtee äänestämään.

Suomalaisten suuri enemmistö pitää sosiaali- ja terveyspalveluita tärkeimpinä poliittisina kysymyksinä. Nyt niistä palveluista päätetään.

Me voimme menestyä vain yhdessä, joukkueena. Olen usein todennut, että politiikassa on kyse arvoista mutta myös teoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Meillä sosialidemokraateilla on kykyä, osaamista ja innostusta hoitaa suomalaisten ja suomalaisen hyvinvointivaltion asioita.

Kun teemme vaalityötä yhdessä, päättäväisesti ja ylpeänä omasta työstämme, voitamme tammikuun aluevaalit. Toverit, otetaan yhdessä hyvinvoinnin seuraava askel!

Kiitos!

Jaa sosiaalisessa mediassa