SDP:n Piritta Rantanen: Kuntien työkalut työllistämisessä säilytettävä

28.5.2021

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Samaan aikaan kuntien rooli työllisyysvelvoitteen hoitamisessa kasvaa entisestään. SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen huomauttaa, että kuntien sosiaali- ja terveyspalveluilla on ollut suuri merkitys työllistymiselle, koska ne ovat pystyneet tarjoamaan työllistettäville paljon työpaikkoja.

– Yhteistyö perustettavien hyvinvointialueiden ja kuntien välillä tulee varmistaa, jotta saamme jatkossakin työllistettyä ihmisiä sote-palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueille on tärkeää huolehtia siitä, että nämä mahdollisuudet säilyvät joustavina, vaikka toiminnot eriytyvät kahteen eri organisaatioon, Rantanen toteaa.

– Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on tämän suhteen avainasemassa ja sille on luotava riittävän selkeät raamit jo lainsäädäntövaiheessa.

Esimerkiksi Rantanen nostaa omassa kotikaupungissaan toimivan Jämsän terveyden roolin työllistäjänä.

– Jämsän Terveyden työllistämisvelvoite on tällä hetkellä 6 % alueen pitkäaikaistyöttömistä. Tämä koskettaa useita jämsäläisiä. Luku on merkittävä alueen ihmisten kannalta ja sen vuoksi asia on tärkeä huomioida uudistuksessa, Rantanen painottaa.

– On hyvä, että kuntien vastuuta lisätään työllistämisestä. Se parantaa palveluja asiakkaan kannalta ja kohentaa edellytyksiä työllistää. Kunnilla pitää olla kuitenkin aidot mahdollisuudet ja työkalut työllistämiseen. Jämsän luvut osoittavat, että valtakunnallisesti kyse on erittäin suuren mittaluokan asiasta. On selvää, että nykymallin vahvuuksia meillä ei ole varaa menettää.

Jaa sosiaalisessa mediassa