SDP:n Piritta Rantanen: Budjettiesityksellä tähdätään onnistuneeseen kotoutumiseen

23.9.2022

– Tässä ajassa tarvitsemme yhtenäisyyttä enemmän kuin mitään muuta. Venäjän aloittama raakalaismainen sota Euroopassa on horjuttanut turvallisuuden tunnettamme, mutta herättänyt myös valtavan halun tukea heikompaa. Siksi tälläkin budjetilla on varauduttu ukrainalaisten tukemiseen monin eri tavoin.

 

Tilapäistä suojelua saavat voivat saada keväästä 2023 alkaen kotikunnan vuoden Suomessa oleskeltuaan, jolloin kunnan ja muiden viranomaisten rooli palveluiden järjestämisessä kasvaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oikeutta kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja kuulumista oppivelvollisuuden piiriin. Palveluiden järjestämisen turvaamiseksi kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin maksaa valtion korvauksia palveluiden järjestämisestä niiden tilapäistä suojelua saavien osalta, joille on rekisteröity kotikunta.

Sen lisäksi, että sotaa paenneet tarvitsevat tukea ja resursseja traumojen käsittelyyn, ovat he hyvin monipuolinen joukko eri alojen osaajia. Hallitus onkin tehnyt paljon sen eteen, että jokainen Suomeen tullut pääsee kiinni mahdollisimman hyvin mahdollisimman tavalliseen arkeen. Lapsille on tärkeää päästä kouluun ja varhaiskasvatukseen, ja aikuisille töihin ja osaksi kuntien ja kaupunkien yhteisöä. Sujuva siirtyminen vastaanottojärjestelmästä kunnallisten palveluiden piiriin on tärkeää.

– Olemme saaneet Suomeen suuren määrän ihmisiä, jotka haluavat jatkaa mahdollisimman normaalia arkea. Kukaan ei tiedä, kauanko poikkeukselliset olot jatkuvat. On ukrainalaisten ihmisten etu, että he pääsevät mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti kiinni mahdollisimman normaaliin arkeen, ja on meidän suomalaisten etu, että saamme käyttöömme ukrainalaisten ahkerien ihmisten ammattitaitoa mahdollistamalla kotoutumisen ja työllistymisen. Esimerkiksi meillä Jämsässä asukaslukumme on kasvanut ja olemme saaneet kaupunkiimme paljon osaamista, Rantanen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa