SDP:n Pinja Perholehto: Ministeri Mykkäsen lausunnot ennallistamisesta hämmentäviä

30.3.2024

Suomi sai EU:n ennallistamisasetukseen merkittäviä muutoksia neuvotteluissa. Komission alkuperäistä esitystä muutettiin vastaamaan Suomen toiveita lukuisilla tavoilla. Siitä huolimatta hallitus on ministeri Mykkäsen johdolla halunnut kaataa direktiivin.

– Miten on mahdollista, että hallitus vastustaa esitystä, johon Suomi sai neuvotteluissa merkittäviä muutoksia, ja jota myös pääministeripuolue kokoomuksen omat europarlamentaarikot Brysselissä kannattavat, ihmettelee ympäristövaliokunnan jäsen Pinja Perholehto.

Perholehto muistuttaa, että ilmastonmuutos ja luontokato ovat väistämättömiä tosiasioita, joiden ratkaiseminen on edellytys myös suomalaisyritysten tulevaisuuden kilpailukyvylle. Hallituksen ajanpeluu ennallistamisasetuksessa voi käydä Suomen elinkeinoelämälle kalliiksi

– Suomessa on aiemminkin tavattu maalata piruja seinille. Esimerkiksi vuonna 2012 puhuttiin, että EU:n rikkidirektiivi on turmioksi vientiteollisuulle. Lopulta suomalainen teollisuus hyötyi merkittävästi siitä, että se oli valmis kun maailmalla aloitettiin rajoittaa rikkipäästöjä. Ympäristösääntely osattiin valjastaa silloin kotimaisten yritysten eduksi, Perholehto muistuttaa.

Perholehto ihmettelee myös ympäristöministeri Kai Mykkäsen lausuntoja asiasta. Kauppalehden 25.3. haastattelussa Mykkänen sanoo, että pitäisi voida luottaa siihen, että trilogeissa saavutettu sopu pitää. Mykkäsen lausunnon voi tulkita tarkoittavan, että ministeri ja hallitus ovat toivoneet asetuksen menevän eteenpäin Suomen vastustuksesta huolimatta.

– Tämänkaltaiset lausunnot asettavat perin kyseenalaisiksi sen, millä perusteella hallitus tosiasiallisesti vastustaa asetusta. Ei näin suurta asiaa voi kaataa poliittisen pelin hengessä ja samalla kommentoida muualla, että syy vastustukseen piileekin asetuksen arvioiduissa kustannuksissa. Asetus nimenomaan huomioi myös jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja jokainen maa seuraisi omaa, kansallista ennallistamissuunnitelmaansa. Kansallinen liikkumavara siis mahdollistaisi laajojenkin ennallistamistoimien toteuttamisen Suomelle kustannustehokkaalla tavalla.

– Metsähallituksen mukaan tällä hetkellä olisi mahdollista tehdä enemmän ennallistamistoimia jo suojelluilla alueilla, jolloin säästytään talouskäytöstä luopumisesta johtuvista kustannuksilta sekä yleisesti valmius kustannustehokkaisiin toimiin on olemassa. Hallituksen kanta kuulostaa siltä, että ennallistamisasetusta vastustetaan poliittisin syin ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja suojelutavoitteiden toteuttamiselle ei edes haluta selvittää tai ottaa huomioon, Perholehto huomauttaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa