SDP:n Pia Hiltunen: Ihmisille luotava mahdollisuuksia menestyä ja pärjätä elämässään

29.11.2023

Eduskunta käy keskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Sivistysvaliokunnan jäsen Pia Hiltunen näkee, että SDP:n vaihtoehto tarjoaa oikeudenmukaisemman vaihtoehdon verrattuna Orpo–Purran hallituksen linjaan.

– SDP ottaa Suomen taloustilanteen yhtä vakavasti kuin hallituspuolueetkin. Kaikki puolueet ovat yhtä huolissaan valtion velkaantumisen taittamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Kyse on siitä, millä keinoilla pääsemme tulojen ja menojen tasapainoon. SDP tarjoaa vaihtoehdon, jossa sopeutamme niin menoja kuin tulojakin ja teemme sen oikeudenmukaisemmin kuin Orpo–Purran hallitus, toteaa Hiltunen.

Istuva hallitus on saanut oppositiolta paljon kritiikkiä siitä, että sen leikkaukset kohdistuvat ainoastaan heikompiosaisiin ja että valtion veropohjaa rapautetaan veronalennuksilla, jotka kertyvät jo hyvin toimeentuleville. Hiltunen näkee, että kun rahaa ei ole lisää, on arvovalinta hallituspuolueilta, miten olemassa olevat varat kohdistetaan ja kenen kustannettavaksi leikkaukset jäävät.

– Meille mm. tulevaisuuden tekijöistä huolehtiminen on erittäin tärkeää ja ehkäisemme toimillamme myös lapsiperheköyhyyttä. Työelämän murroksiin vastaamme toimilla, jotka hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää. Kuntien toimintaedellytyksistä huolehditaan niin, että ne voivat jatkossakin olla sivistys- ja elinvoimakuntia. Hyvinvointialueiden rahoitus turvataan myös, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoidon. Huolehdimme pieni- ja keskituloisista työssäkäyvistä ihmisistä oikeudenmukaisilla tuloveronalennuksilla. Myös TKI-panostuksia lisätään ja vihreään siirtymään panostetaan ilmastotavoitteissa pysyen, painottaa Hiltunen.

– Istuva hallitus on panostanut ainoastaan leikkauksiin, mutta kasvun avaimet puuttuvat. Suomi ei nouse leikkaamalla ja kuten näemme, valtion velkaantuminenkaan ei taitu hallituksen toimilla. Meille tärkeintä on luoda ihmisille mahdollisuuksia pärjätä elämässään niin, että jokaisella on mahdollisuus menestyä, päättää Hiltunen.

Jaa sosiaalisessa mediassa