SDP:n Paula Werning: Oikeusministeriö panostaa talous- ja velkaneuvonnan resursseihin

29.4.2021

Kansanedustaja Paula Werning (sd) toteaa pääministeripuolueen SDP:n toimineen vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti riihen aikana. Vaikka neuvottelut olivat haasteelliset, niin tämä lopputulos oli vahva osoitus siitä, että kaikki viisi hallituspuoluetta haluavat jatkaa loistavan hallitusohjelman toteuttamista yhdessä tästä eteenpäinkin.

Yhteiskuntamme alkaa hiljalleen toipumaan koronakriisistä ja siksi on tärkeää, että oikeudenmukainen kasvu aloitetaan niin pian kuin mahdollista.

– Pidän tärkeänä, että kaikista pidetään huolta. Hyvinvointivaltion palvelujen turvaamiseen ja vahvistamiseen tullaan panostamaan entistä enemmän. Siksi myös oikeusministeriö toteuttaa useita toimia kansalaisten ylivelkaantumisen ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi, Werning sanoo.

Ylivelkaantumiseen liittyviä ongelmia pyritään vähentämään kuluttajaluottolainsäädäntöön tehtävillä tiukennuksilla. Lähivuosina ylivelkaantumisen torjuntaa tehostetaan myös perustamalla positiivinen luottorekisteri.

– Nämä toimet toteutetaan lisäämällä sosiaalisen luototuksen saatavuutta, parantamalla velallisen asemaa velkajärjestelyssä ja yrittäjien pääsyä uuteen alkuun, Werning toteaa.

Lisäksi pienituloisten ulosottovelallisten aseman helpottamista selvitetään.

Werningin mukaan tällä saralla olisi paljon korjattavaa, sillä parinkymmenen viime vuoden aikana on tullut uusia asioita esille niin paljon, että tätä tulisi tarkastella lähemmin enemmänkin.

– Olen tyytyväinen, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskeva esitys annetaan eduskunnalle jo tänä keväänä, Werning toteaa lopuksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa