SDP:n Paula Werning: Marinin hallitus on lunastanut lupauksensa hallitusohjelman linjauksista

1.7.2022

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa tyytyväisenä, että hallitusohjelman linjaukset on toteutettu määrätietoisesti eteenpäin.

Hallitus on pandemian ja muiden haastavien asioiden keskellä toteuttanut vaalikauden alusta alkaen hallitusohjelmaa sen kirjausten mukaisesti.

– Heti aluksi hallitus poisti kirotun aktiivimallin, joka kyykytti työttömiä kohtuuttomasti. Sen tilalle ministeri Haataisen johdolla laadittiin pohjoismainen hyvinvointimalli. Tarkoituksena on, että TE-keskuksien virkailijat todellakin auttavat työttömiä työnhaussa. Hallituksen linjauksen mukaisesti työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin. Tämä on jo toteutumassa, Werning kertoo.

Yksi tärkeimmistä hallituksen toimista on velallisten aseman parantaminen ja ylivelkaantumisen torjunta. 

– Hallitus uudisti aluksi asiakasmaksulain. Asiakasmaksulain tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Sosiaali- ja terveysmaksuja oli ulosotossa hallituskauden alussa yli 650 000 kappaletta. Asiakasmaksut menivät perintätoimiston kautta ulosottoon, kun vähävaraisilla, pienituloisilla eläkeläisillä ja lapsiperheillä ei ollut varaa näitä maksaa, Werning sanoo.

Velallisten aseman parantamiseksi on tehty jo monia korjauksia ja uudistuksia.

– Näistä mainittakoon muun muassa seuraavat: maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja lyhennettiin niin että merkintä tulee poistumaan joulukuusta lähtien kuukauden kuluttua siitä, kun maksu on suoritettu. Velkajärjestelyssä olevan velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioitavien elinkustannusten määrä nousee, kun kertaluonteinen 12 prosentin tasokorotus tehdään heinäkuun alussa.

– Pikavippilainsäädäntöön on tulossa muutoksia markkinoinnin ja korkokaton osalta. Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön ja sen lainsäädäntö on valmisteilla. Myös erittäin tärkeä uudistus on positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti torjua ylivelkaantumista. Lisäksi talous- ja velkaneuvontaan satsataan. Ja ulosottokaaren muuttaminen jatkuu syksyllä oikeusministeriön toimesta, Werning linjaa.

Hallitus on tehnyt myös monia muita lakiuudistuksia, kuten perhevapaa- ja vanhemmuuslakiuudistuksen, lastensuojelun kokonaisuudistus on aloitettu, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen on panostettu. 

– Haluan myös mainita hallituksen kärkihankkeet, kuten sote-uudistus, joka saatiin vihdoin maaliin vuosien väännön jälkeen, hoitajamitoituksen 07:n kirjaaminen lakiin, taksiuudistuksen, 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuminen, fossiilittoman tiekartan, jonka avulla vähennetään kotimaanliikenteen päästöjä, raidetieuudistuksen. Parannuksia on tehty myös siten, että kotihoidon työtä on helpotettu, pienimpiin eläkkeisiin on tehty korotus, vanhuusasiavaltuutetun virka perustettiin, vanhuuspalvelulaki uudistettiin astuen voimaan vuoden 2023 alusta, perusturvaa on parannettu, vammaispalvelulaki uudistettiin, Werning listaa.

Werning huomauttaa, että myös talouden puolelle on tehty uudistuksia, kuten tekemällä vero- ja etuusmuutoksia, joiden avulla kavennetaan tuloeroja. Myös harmaan talouden torjuntaan on tehty uudistuksia.

– Erityisesti haluan mainita juuri kevätkauden lopun kynnyksellä valmiiksi saatu erittäin tärkeä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Tämä oli hyvin tarpeellinen, sillä jatkossa se on suostumisperusteinen. Tällä seksuaalirikoslailla parannetaan uhrin asemaa. Alle 16-vuotias ei voi myöskään antaa suostumusta. Myös lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistukset kovenevat.

Epäilyistä huolimatta hallitus on tänä haasteellisena aikana tehnyt kaikki nämä monet tärkeät uudistukset vieden hallitusohjelmaa päämäärätietoisesti eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa syyskaudella, Werning päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa