SDP:n Paula Werning: Kuntouttava työtoiminta parantaa henkilön elämänhallintaa

25.9.2020

Kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen hallituksen päätökseen muuttaa kuntouttavan työtoiminnan pelisääntöjä. Tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä.

Lakiin on tarkoitus lisätä kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säädös, jossa palveluiden sisällöksi määritellään henkilön elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen.

– Tämän säädöksen mukaan on tarkoitus tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan kuntouksellista asemaa. Näin se kohdentuu henkilöille, jotka eivät kykene osallistumaan julkisiin TE-palveluihin tai työelämään, Werning sanoo.

Työllisyyden kuntakokeilut tulevat tukemaan myös sitä, miten TE-palveluja voidaan kehittää edelleen vastaamaan paremmin niiden henkilöiden palvelutarpeita, jotka ovat heikommassa asemassa työmarkkinoihin.

– Pidän tärkeänä, että kuntouttava työtoiminta on jatkossa laadukasta ja entistä asiakaslähtöisempää. Ongelmana on ollut se, että asiakkaan työkykyyn ja sosiaaliseen toimintakykyyn kokonaisuutta ei ole huomioitu tarpeeksi. Lisäksi palveluihin pääsy on viivästynyt ja sairauksien hoitoon ei ole tarpeeksi panostettu, Werning toteaa.

Osaamisen kehittämisen kartoitus ja koulutuspalveluiden tukeminen kuuluvat eri viranomaisille.

– Uudet tarkennukset velvoittavat kuntia huolehtimaan siitä, että toiminta on tavoitteellista. Jokaisen henkilön aktivointi- tai työllistämissuunnitelmaan on määriteltävä myös tuen ja ohjauksen sisältö, Werning sanoo.

Werning painotta kuntien keskeistä asemaa olla yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuntien roolia vahvistamalla on mahdollista lisätä asiakaslähtöisyyttä, kustannustehokkuuta ja vaikuttavuutta työllisyyspalveluissa. Tulossa olevassa kuntouttavan työtoiminnan käsikirjassa on tarkoitus myös korostaa osaamisen kartoittamisen tärkeyttä.

– Tarkoituksena on myös nimetä sosiaalihuoltolain nimeämä ammattihenkilöstöön kuuluva omatyöntekijä, jolle kuuluu vastuu sosiaalipalveluiden toteutumisesta. Omatyöntekijä huolehtii vastaisuudessa sosiaalipalveluiden seurannasta sekä tarpeenmukaisesta arvioinnista. Näin kuntouttavaan työtoimintaan saadaan jatkossa lisää johdonmukaisuutta, Werning huomauttaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa