SDP:n Paula Werning: 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma hallitusti eteenpäin

26.5.2021

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää ensimmäistä kertaa Suomessa laadittavaa kokonaisvaltaista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa merkittävänä saavutuksena.

Liikenneministeri Harakan johdolla yhdessä sidosryhmien ja parlamentaarisen ohjausryhmän kanssa valmistellussa suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi (2021 – 2032) ja päivitetään hallituskausittain.

– Nykytilaan verrattaessa tullaan panostamaan huomattavasti enemmän kestävän liikkumisen edistämiseen panostamalla palveluihin sekä liikenneverkkoihin. Haasteita löytyy esimerkiksi olemassa olevan liikenneverkon huonon kunnon kehittämisessä ja kasvavassa korjausvelassa. Myös kansainväliset ilmastotavoitteet tulee huomioida, liikenne- ja viestintävaliokunnan Werning toteaa.

Liikenne 12 -suunnitelman yksi keskeisistä tavoitteista on yhteistyö liikenneasioissa valtion ja kuntien kesken.

– Tarkoituksen on, että yhteistyö olisi jatkossa ennakoivampaa ja suunnitelmallisempaa myös elinkeinoelämää ajatellen. Siksi esimerkiksi tehdään merkittävä satsaus ratojen parantamiseen ja korjauksiin. Suunnitelma tukee myös tehokkaasti lento- ja satamatoimintoja. Lisäksi suunnitelman avulla mahdollistetaan entistä tehokkaampi EU-rahoituksen hyödyntäminen, Werning täsmentää.

Liikenne 12 -suunnitelma on oikeudenmukainen ja koko maa huomioidaan tasavertaisesti ja kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti. Maantieverkon osalta myös Kymenlaakson huoli on kuultu.

– Kouvolalle ja Kotkalle on tervetullut tieto, että että suurimmissa kehittämistarpeissa olevien teiden joukkoon on listattu myös Vt15. Olen usein tuonut esille sitä, että Vt15 saaminen mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on ensiarvoisen tärkeää. Tämä on se reitti, mitä pitkin maakuntamme tärkein tieliikenneinfrahanke tulee etenemään toivottavasti mahdollisimman nopealla aikataululla, Werning sanoo.

Rataverkon osalta valtio pitää kunnossa ja kehittää nykyistä rataverkkoa. Muun muassa Savon- ja Karjalanratojen (Kouvola-Kuopio, Kouvola-Joensuu, Kouvola-Imatra) kehittämistä jatketaan.

Werning mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan myös uudet nopeat raideyhteydet ja ne pyritään toteuttamaan hankeyhtiöiden kautta.

– Itäiseen Suomeen suuntautuvaa raideliikennettä edistetään hallitusohjelman mukaisesti ja on hienoa, että valtion ja kuntien neuvottelijat ovat hiljattain päässeet yhteisymmärrykseen Itäradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta, Werning iloitsee.

Digitalisaation ja automaation edistäminen ovat tärkeitä asiakokonaisuuksia liikennesuunnitelmassa.

– Näiden kehittämisellä edistetään esimerkiksi valmisteilla olevia pilottihankkeita, kuten Kouvolaan tulevaa digirataa, Werning sanoo.

Jaa sosiaalisessa mediassa