SDP:n päihdepoliittisen työryhmän puheenjohtajaksi Heidi Viljanen

18.2.2022

SDP on perustanut päihdepoliittisen työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva päihdehoidon tilanteesta Suomessa ja löytää vaikuttavia toimia aiheen ympärillä oleviin ongelmiin. Tavoitteena on pystyä vähentämään tulevaisuudessa niin päihteiden käyttöä, kuin haittoja, saada hoitopolut kuntoon ja panostaa vaikuttavaan ennaltaehkäisyyn.

Työryhmän puheenjohtajana toimii pitkään päihdetyötä tehnyt kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Otan työryhmän puheenjohtajuuden vastaan innoissani. Pitkään työtä päihdehuollossa tehneenä tiedän, että ongelmat ovat moninaisia ja päihdekenttä laaja. Päihteet koskettavat meistä valtavan monia, joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi perheenjäsenten tai sukulaisten kautta. Keskeistä on huomioida kokonaisuus ja on tärkeää, että voimme tulevaisuudessa tarjota ihmisen näköistä vaikuttavaa päihdehoitoa, jossa hoitopolut ovat toimivia ja hoitoonpääsy on turvattu.

Viljanen toivoo työryhmän konkreettisten toimenpide-ehdotusten lisäksi, sen vaikuttavan ihmisten asenteisiin päihdekeskustelussa.

– Päihteet puhututtavat meitä lähes päivittäin, mutta keskustelua aiheen ympärillä tunnutaan käyvän kovin yksipuolisesti. Emme tässä kokonaisuudessa puhu pelkästään huumeista, tai pelkästään alkoholista. Eikä kyse ole pelkästään kannabiksen laillistamisesta. On keskeistä pohtia kokonaisuutta, johon liittyy niin ennaltaehkäisevät toimet, palvelujen saatavuus ja laatu, kuin ihmisten asenteet, Viljanen sanoo.

Myös koronapandemia on tuonut omat haasteensa päihdearkea elävien ihmisten arkeen. Siksi Viljanen näkeekin tarpeelliseksi pohtia tarkasti myös korona-ajan vaikutuksia ihmisiin ja päihdehuoltoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa