SDP:n Nikkanen: Nyt on korkea saada sosiaalisen median väärinkäyttö kuriin

14.6.2024

Sosiaalisen median palvelujen tarjoajille tulisi asettaa nykyistä suurempi vastuu heidän alustoillaan tapahtuvien väärinkäytösten estämiseksi. Yritykset ovat isoja kansainvälisiä toimijoita ja tähän tarvittaisiin laajempaa EU-tason säätelyä, jolla velvoitettaisiin yrityksiä toimivaan vastuullisemmin, kertoo asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt Saku Nikkanen.

– Sosiaalinen media ja sen eri palvelualustat ovat mullistaneet monin tavoin ihmisten kanssakäymistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Sosiaaliseen mediaan keskittyneet yritykset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja niiden sovellusten käyttö on suosittua kaikkien ikäryhmien keskuudessa. Sosiaalinen media tarjoaa hyvän välineen muun muassa ihmisten väliselle yhteydenpidolle, kaupan käynnille ja yhteiskunnalliselle keskustelulle, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.

Valitettavasti myös väärinkäytökset kuten identiteettivarkaudet, rikollisuus, valeuutisten levittäminen, painostus ja kaikenlainen kiusaaminen on lisääntynyt sosiaalisessa mediassa. Yksi ongelma sosiaalisessa mediassa on valeprofiilien ja väärien identiteettien käyttö. Tiedämme sekä Ruotsista, että Venäjältä paljastuneista niin sanotuista ”trollitehtaista”, joissa on toiminut valeuutisten levittämiseen ja häirintään palkattuja henkilöitä. Tilin ja profiilin luominen eri palveluissa on tehty hyvin helpoksi eikä tunnistautumista juuri tarvita. Näin myös alaikäisten on hyvin helppoa perustaa tilejä ja vanhempien on vaikea tätä täysin valvoa.

Nuoret kokevat hyvin laajasti, että kiusaaminen on lisääntynyt sosiaalisen median myötä ja valeprofiilit ovat yksi keino toteuttaa tätä kiusaamista. Viime aikoina alaikäisten nuorten tekemiin pahoinpitelyihin on liittynyt uutena asiana teon kuvaaminen ja julkaiseminen sosiaalisessa mediassa uhrin nöyryyttämistarkoituksessa. Tämä erityisen ikävä someilmiö, pitäisi saada kuriin vaatimalla vahvaa tunnistautumista ja palvelujen käytön rajaamista vain täysi-ikäisten käyttöön. On todettava, että pelkällä säätelyllä tämä ei ratkea. Myös vanhempien vastuuta asiassa pitää lisätä ja korostaa.

Vaade toimia vain omalla nimellä ja identiteetillä sosiaalisen median palveluissa olisi yksi keino ehkäistä yllä mainittuja haittoja. Vahva tunnistautuminen profiilin luomisen yhteydessä ja sen rajaaminen vain yhteen profiiliin olisi tehokas tapa ratkaista kyseistä ongelmaa. Myös ikärajojen asettaminen palveluiden käyttöön auttaisi poistamaan pahoinvointia, jota sosiaalinen media lasten ja nuorten keskuudessa on lisännyt.

– Tämän vuoksi esitän toimenpidealoitteessani, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joissa sosiaalisen median palvelujen tarjoajille asetetaan suurempi vastuu heidän alustoillaan tapahtuvien väärinkäytösten estämisessä. Tämä tulee tapahtua vahvan tunnistautumisen vaatimisella profiilin luomisen yhteydessä samalla rajaten profiiliin luomisen vain yhteen tiliin yhdellä vahvalla tunnistautumisella. Tämä olisi tehokas keino kitkeä sosiaalisen median lieveilmiöitä, vaatii Saku Nikkanen.

Jaa sosiaalisessa mediassa