SDP:n Niina Malm: SDP esittää maksukattojen yhdistämistä, jaksottamista ja tason laskemista

24.3.2023
Niina Malm

SDP esittää, että tulevalla hallituskaudella maksukatot yhdistetään ja niiden yhteenlaskettu taso lasketaan vähintään 900 euroon, mutta mieluiten 800 euroon vuodessa. Lisäksi esitämme maksujen jaksottamista, jolloin maksut ajoittuvat tasaisemmin ympäri vuoden.

Sairastuminen on aina pysäyttävä kokemus, usein myös silmiä avaava. Oman diagnoosini saamisen jälkeen tämä on konkretisoitunut entistä vahvemmin. Olen tavannut uusia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, joissa yhdistävänä tekijänä on sairaus.

Sairastuminen on henkisesti raskasta aikaa monelle ja samaan aikaan se ajaa monet taloudellisesti erittäin tiukille, jopa ahdinkoon.

SDP on aina kantanut huolta jokaisen pärjäämisestä ja ollut rohkeasti sinun puolellasi. Nyt, elinkustannusten noustessa, meidän on kiinnitettävä tähän huomiota entistä enemmän ja varmistettava, että jokainen pidetään mukana.

Sairastamisen kustannukset ovat sellaisia, joita varten on vaikea varautua ennakkoon. Ja ikävän usein se johtaa tilanteisiin, jossa on valittava laskujen maksamisen, lääkäriin menemisen tai lääkkeiden ostamisen väliltä. Kaikkeen ei ole varaa. Yhteiskunnallisesti tämä on iso ongelma, jos vaivoja ei hoideta ajoissa, ovat kustannukset yleensä paljon korkeammat niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Tällaisia valintoja ei kenenkään pitäisi joutua tekemään.

Siksi SDP esittää maksukattojen (terveydenhuolto, matkat, lääkkeet, päivä- ja työtoimintojen matkat) yhdistämistä, jaksottamista ja laskemista vähintään takuueläkkeen tasolle, mieluiten sen alle.

Nykyisin jokainen meistä joutuu ensin maksamaan maksuja koko maksukaton verran vuoden alussa. Tämä tarkoittaa monelle sitä, että alkuvuosi on taloudellisesti todella vaikeaa. Jaksottaminen tarkoittaisi sitä, että maksut ajoittuisivat tasaisemmin vuoden ajalle, eikä koko omavastuuta tarvitsisi maksaa vuoden alussa. Jo tämä yksinään helpottaisi monen toimeentuloa.

Mutta lisäksi me sosialidemokraatit haluamme myös laskea yhdistettyjen maksukattojen tasoa vähintään takuueläkkeen tasolle, mieluiten sen alle. Takuueläkkeen nykytaso on 922,42 e/kk. Kenenkään ei siis tarvitsisi maksaa tuota enempää vuoden aikana.

Meidän on huolehdittava pienituloisten suomalaisten pärjäämisestä. Varmistettava, ettei kenenkään tarvitsisi miettiä, jääkö rahaa ruokaan, jos ostaa tarvitsemansa lääkkeet. Tai onko lääkäriin varaa mennä, kun siihen on tarve.

THL:n laskelmien mukaan 900 euron katto lisäisi julkistaloudellisia kustannuksia noin 37 miljoonaa euroa ja 800 euron katto noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelma perustuu vuoden 2017 väestörakenteeseen.

SDP esittää, että tulevalla hallituskaudella maksukatot yhdistetään ja niiden yhteenlaskettu taso lasketaan vähintään 900 euroon, mutta mieluiten 800 euroon vuodessa. Molemmat näistä olisivat huomattavasti pienempiä kuin nykykattojen yhteenlaskettu taso (1561 €/v).

Parasta tässä asiassa on se, että maksukattojen yhdistäminen keventäisi ennen kaikkea terveydenhuoltoa eniten käyttävien eli usein iäkkäiden ja pienituloisten kotitalouksien maksurasitetta. Eli juuri eniten apua tarvitsevat saisivat helpotusta.

Suomalainen yhteiskunta on vakaampi, turvallisempi ja tasa-arvoisempi, kun huolehdimme tukea tarvitsevista ja pidämme kaikki mukana.

Jaa sosiaalisessa mediassa