SDP:n Niina Malm: Hallitus pitää huolta suomalaisista kriisinkin keskellä

20.5.2022
Hallitus esittää lisätalousarvioesityksessä yhteensä noin 2,3 miljardin euron määrärahalisäystä vastatakseen erityisesti Ukrainan sodan ja koronakriisin aiheuttamiin tarpeisiin. Menolisäyksiä tehdään suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten turvaamiseksi muun muassa puolustukseen, kyberturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja sosiaaliturvaan. Lisäksi hallitus esittää lasten ja nuorten tukemiseksi yhteensä 120 miljoonan euron panostuksia koulutukseen, nuorisotyöhön ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen.
 
 
-Elinkustannukset ovat nousseet Euroopassa ennen näkemättömällä tavalla. Ukrainan sodan sekä koronapandemian seuraukset kohdistuvat kaikkiin suomalaisiin, mutta eritoten pienituloisiin. SDP:lle on tärkeää pitää huolta kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten taloudesta, sillä energian ja ruoan hinnan kallistuminen osuu erityisesti heihin, sanoo SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm.
 
 
Ukrainan sota vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arkeen. Hallitus haluaa turvata suomalaisten arjen tekemällä sosiaaliturvaetuuksiin aikaistetun indeksikorotuksen. Toimeentulotuen perusosaa, työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja opintotukea nostetaan indeksikorotuksella 1.8.2022 lukien. Myös takuu- sekä kansaneläkkeisiin tehdään ylimääräinen indeksitarkistus.
 
 
-Hallitus lunastaa nyt kehysriihen yhteydessä luvatut lisäykset ja pitää huolta suomalaisista kriisinkin keskellä. Suomalainen yhteiskuntarauha rakentuu vahvan puolustuksen lisäksi myös ihmisten perustarpeista huolehtimisesta. Emme halua, että suomalaiset pienituloiset joutuvat valitsemaan ruoan ostamisen ja energialaskun maksamisen välillä. Arjen turvallisuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta, ja kantanut kriisien yli aiemminkin, korostaa Malm.

Jaa sosiaalisessa mediassa