SDP:n Mika Kari vaatii hallitukselta oikeudenmukaisuutta talouden sopeuttamisessa

22.9.2023

SDP:n kansanedustaja Mika Kari pitää hallituksen ensi vuoden budjettilinjaa epäoikeudenmukaisena. Hän katsoo, että kaavaillut heikennykset ja leikkaukset kasautuvat liikaa jo valmiiksi heikossa asemassa oleville väestöryhmille.

– On selvää, että sopeuttamistoimia on tehtävä valtiontalouden saattamiseksi kestävälle pohjalle askel kerrallaan. Tämä vaatii tasapainoisempaa ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa, jossa myös hyvätuloiset kantavat vastuuta. Nyt heikennykset kohdistuvat työtä vailla oleviin sekä pienituloisiin ihmisiin. Erityisesti leikkaukset kasautuvat pienituloisiin lapsiperheisiin. Tämä on paitsi epäoikeudenmukaista, myös lyhytnäköistä, sillä lasku leikkauksista lankeaa tulevaisuudessa paljon nyt laskettavaa säästöä suurempana. Pienituloisten ihmisten ostovoima ja hyvinvointi heikkenee ja syrjäytymisvaaran sekä suoranaisen osattomuuden riski kasvaa voimakkaasti hallituksen toimien myötä.

– Tässä tilanteessa hallituksen tulee tehdä tarkat vaikutusarviot päätöksistään ja niiden pohjalta uudelleen arvioida, onko valittu tie kestävä taloudellisesti saati inhimillisesti. Suomen Pankin ennusteen mukaan olemme tänä vuonna taantumassa ja olisi tärkeää, että suomalaiset voisivat luottaa hyvinvointiyhteiskuntamme tukeen vaikeina aikoina. Monella on jo valmiiksi vaikeaa, kun korkea inflaatio on kurittanut pienituloisia kotitalouksia kuluvan vuoden. Nyt hallitus syventää ahdinkoa heikentämällä sosiaaliturvaa esimerkiksi asumistuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksen muodossa.

Kari myös muistuttaa, että vaikka suuria leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan tehdään, on budjetin alijäämä yhä vain kasvamassa ensi vuonna. Samalla kun kansalaisille perustellaan heikennyksiä sopeutustarpeella, ei mitään sopeuttamista tosiasiassa tapahdu, kun suurituloisille jaossa on samalla veronkevennyksiä ja rahaa löytyy kohteisiin, jotka tässä taloustilanteessa eivät olisi välttämättömiä.

– Huonosti kohdistettujen leikkausten tai yksittäisten infrainvestointien sijaan Suomessa tarvittaisiin laaja-alaisia tulevaisuusinvestointeja. Tulevaisuuden kestävää kasvua tuetaan parhaiten investoimalla koulutukseen ja osaamiseen sekä luomalla ihmisille näkymää turvatusta tulevaisuudesta. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin olisi nyt panostettava monin tavoin. Menestyäksemme tulevaisuudessa tarvitsemme ennen kaikkea osaavaa työvoimaa ja hyvinvoivia kansalaisia, päättää Kari.

Jaa sosiaalisessa mediassa