SDP:n Matias Mäkynen: Yrityksiä kannustetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan – parlamentaariselta työryhmältä lakialoite

25.11.2022

Aloitteessa esitetään yrityksille mahdollisuutta elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen, jonka enimmäismäärä olisi 50 prosenttia T&K-toimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Lisäksi yritys voi vähentää 45 prosenttia T&K-menoista, jotka se lisää suhteessa edelliseen vuoteen. Aloitteesta aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoitaisiin kunnille, jotta niiden talous ei lain myötä heikkenisi.

– Meidän tulee tehdä laajasti toimia, jotta saamme hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti nostettua tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osuuden bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Verokannustin toimii tässä tärkeässä roolissa vahvistamassa yksityisen sektorin TKI-toimintaa, sanoo kansanedustaja ja parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen (sd).

 – Erityisesti Suomen kaltaisen pienen ja vientivetoisen maan tulee tulevaisuudessa panostaa entistä vahvemmin tietotaitoon, teknologiaan ja huippuosaamiseen, jotta pärjäämme koventuneessa kansainvälisessä kilpailussa ja vahvistamme näin taloutemme elinvoimaa ja uudistuskykyä. Valtio voi omalla toiminnallaan kannustaa yrityksiä panostamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, Mäkynen toteaa.

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän 2022 huhtikuussa 2022. Työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa. Lue lisää parlamentaarisen työryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta täältä: https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK017:00/2022

Jaa sosiaalisessa mediassa