SDP:n Matias Mäkynen: Työuupumukseen sairastuneilla tulisi olla oikeus sairauspäivärahaan

22.3.2023

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen mielestä työssään uupuneilla tulisi olla oikeus sairauspäivärahaan uupumuksen perusteella. Tällä hetkellä monella työuupumukseen sairastuneella ei ole varaa pitää tarvitsemaansa sairauslomaa, sillä työuupumusta ei ole määritelty tautiluokitusjärjestelmässä sairaudeksi, joka oikeuttaisi sairauspäivärahaan.

 – Tein aiheesta kirjallisen kysymyksen jo pari vuotta sitten. On kestämätöntä, että vaikka työuupumus on yhä yleisempi ongelma yhteiskunnassa, ei työssään uupuneilla ole vieläkään oikeutta sairauspäivärahaan, joka mahdollistaisi tarpeellisen levon ja toipumisen aloittamisen, sanoo Mäkynen.

Mäkysen mukaan tällä hetkellä ratkaisu työssään uupuneiden toimeentulon turvaamiseksi on, että sairauspoissaolon perusteeksi kirjataan jokin muu sairauspäivärahaan oikeuttava psyykkinen diagnoosi, kuten masennus.

 – Tämä on usein välttämätön hätäratkaisu siinä tilanteessa, kun tarpeellista sairauslomaa ei ole muuten mahdollista saada. Siihen liittyy kuitenkin työntekijän kannalta useita ongelmia. Masennusdiagnoosi voi estää saamasta myöhemmin esimerkiksi henkivakuutusta tai sairauskuluvakuutusta tai vaikeuttaa adoptioprosessia. Lisäksi moni pelkää masennusdiagnoosin johtavan leimatuksi tulemiseen, eikä siksi uskalla jäädä sairauslomalle vaan sinnittelee töissä liian pitkään, mikä pahentaa tilannetta. Niin kauan, kun työuupumus käsitellään masennuksena, se voidaan nähdä työntekijän omana ongelmana, josta ei tarvitse työpaikalla puhua.

Työuupumusdiagnoosin korvaaminen muilla diagnooseilla on ongelmallista myös yhteiskunnan tasolla, jatkaa Mäkynen. Kun työuupumus kätkeytyy muiden diagnoosien taakse, ei sitä voida tarkasti tilastoida eikä tilanteen kehittymistä voida seurata kunnolla.

 – Emme esimerkiksi tiedä, kuinka paljon vähemmän masennusdiagnooseja kirjattaisiin, mikäli työuupumus hyväksyttäisiin perussairaudeksi. Pahimmillaan tämä johtaa vääristyneeseen kuvaan ihmisten hyvinvoinnin haasteista ja myös vääränlaisten ratkaisujen etsimiseen.Ruotsissa ongelma on ratkaistu määrittelemällä uupumukselle oma sairauspäivärahaan oikeuttava diagnoosikoodi. Vastaava muutos tarvitaan mahdollisimman pian myös Suomessa.

Sairauspäivärahaoikeuden lisäksi on varmistettava myös työuupumukseen sairastuneiden riittävä hoito ja kuntoutus sekä puututtava paremmin työuupumuksen syihin, Mäkynen muistuttaa. Hänen mielestään on selvää, että nykyinen järjestelmä ei onnistu riittävän hyvin työuupumuksen ennaltaehkäisyssä.

 – Mikään määrä terapeutteja tai kuntoutusta ei riitä, jos emme samalla pysty muokkaamaan työelämää sellaiseksi, että se ei uuvuta ihmisiä loppuun. On surullista, että kokoomus ja perussuomalaiset iskevät neliraajajarrutuksen päälle heti, kun konkreettiset keinot työntekijöiden jaksamisen parantamiseksi tulevat puheeksi. Työuupumus on todellinen ongelma, jota yksikään puolue ei pääse pakoon. Pelkkä ei-sana ei nyt riitä. Tarvitsemme rakentavia ehdotuksia, Mäkynen painottaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa