SDP:n Matias Mäkynen: ”Kokoomuksella hyvät tavoitteet, mutta huonosti toimivat keinot”

26.11.2021

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kiittää kokoomusta vahvasta sitoutumisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostamiseen vaihtoehtobudjetissaan. Vaikka valtiovarainministeriö epäröi laskelmissaan julkisten TKI-investointien kannattavuutta, on tärkeää, että investointeihin sitoudutaan yli hallitus-oppositio -rajan.

– Tutkimustoimintaan satsaaminen on tärkeää, mutta rahoituksen ottaminen kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ei ole kestävää. Kokoomuksen leikkaukset työttömien toimeentuloon lasketaan sadoissa miljoonissa, asumistuki mukaan luettuna yli miljardissa. Tämä olisi katastrofi monen pienituloisen toimeentulon kannalta ja erittäin epäoikeudenmukaista, sanoo Mäkynen.

Kokoomus perustelee leikkauksia kannustinloukkujen purkamisella. Tutkimusten mukaan suomalaisen sosiaaliturvan kannustinongelmat eivät kuitenkaan liity sosiaaliturvan tasoon tai ratkea etuuksia heikentämällä. Päinvastoin, työttömyysturvan sovittelu on kansainvälisesti vertaillen erittäin kannustava järjestelmä.

– Jos halutaan parantaa ihmisten mahdollisuutta ottaa vastaan työtä, on pureuduttava sosiaaliturvan byrokratialoukkujen purkamiseen. Isoimmat ongelmat ovat ihmisillä, jotka ovat samaan aikaan työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen piirissä eli saavat päällekäisiä etuuksia. Tällöin työtulon yhteensovittaminen etuuksiin on vaikeasti ennakoitavaa. Yksinkertaisin tapa on parantaa ensisijaisia etuuksia eli minimitason työttömyysturvaa ja vanhemmpain- sekä sairauspäivärahaa, jotta niitä ei tarvitse täydentää toimeentulotuella. Työläämpi keino on parantaa etuuksien yhteensovitusta osana sosiaaliturvakomitean työtä. Tavoitteena pitäisi olla yksi yhteinäinen yleisturva, Mäkynen sanoo.

Kokoomuksen kaavailema satojen miljoonien leikkaus asumistukimenoihin olisi haitallinen jo nyt vaikean työvoiman saatavuustilanteen kannalta, koska se pakottaisi työttömät ja pienipalkkaiset ihmiset muuttamaan pois kaupungeista, joissa avoimet työpaikat ovat.

– Asumistukimenojen laskemiseen ei ole yhtä nopeaa ja kestävää tapaa. Paras keino on lisätä asuntotuotantoa, jotta asuntojen hinnat ja vuokrat lähtevät laskuun. Asumisen kuluja on myös tärkeä alentaa ja tästä näkökulmasta on tervetullutta, että kokoomuksenkin tukema sähkön siirtohintojen aleneminen alkaa ensi vuonna, Mäkynen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa