SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveysalan sairauspoissaolot huolestuttavassa kasvussa

21.6.2022

Kevan tilastojen mukaan kunta-alan sairauspoissaolot eivät ole yleisesti ottaen lisääntyneet, mutta tilastot kertovat huolestuttavaa viestiä erityisesti nuorten sairauspoissaolojen määrän kasvusta ja myös niiden pitkittymisestä. Sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa sairauspoissaolot lisääntyivät. Erityisen huolestuttava tilanne on varhaiskasvatuksessa.

– Olen itsekin jutellut monen kokeneen sote-alan työntekijän kanssa siitä, että nyt ei enää jaksa. Kaikkein eniten alan ammattilaisia tuntuu kuormittavan todellisuuden ja ammatti-identiteetin välinen ristiriita. Kun ammattietiikka on jatkuvasti koetuksella sen takia, ettei pysty tekemään työtä niin hyvin kuin haluaisi, alkaa tulemaan sekä psyykkistä että fyysistä oireilua, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Kevan mukaan viime työkyvyttömyydestä aiheutui kunta-alalla jopa noin 1,15 miljardin euron välittömät kustannukset, joista sairauspoissaolojen osuus oli 62 %. Jopa puolet sairauspoissaolojen kustannuksista aiheutui pitkistä poissaoloista, vaikka niillä oli vain alle kymmenesosa henkilöstöstä.

– Nyt on löydettävä kohdennettuja keinoja parantaa työkykyä ja työhyvinvointia erityisesti niillä aloilla, joissa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Kysymys on sekä inhimillinen että taloudellinen. Työ pitää olla suunniteltu niin, että työntekijä jaksaa sitä tehdä ja kokea myös työniloa. Ihmisläheisissä ammateissa tämä on myös laadukkaan toiminnan takaaja. Pitkät poissaolot aiheuttavat myös suuria kustannuksia ja ne ennakoivat usein pysyvämpää työkyvyttömyyttä, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä olevan sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä osana työtään valmistelee myös keinoja työolosuhteiden ja -hyvinvoinnin parantamiseen. Työryhmältä tulisi saada mahdollisimman pian konkreettisia toimia tähän sekä saada ne nopeasti käytäntöön, jotta pystymme vastaamaan tähän merkittävään haasteeseen, vaatii Mäkisalo-Ropponen

Jaa sosiaalisessa mediassa