SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitotakuu vahvistaa merkittävästi terveydenhuollon saatavuutta

18.5.2022

-Hallituksen esitys hoitotakuuksi vahvistaa merkittävällä tavalla perusterveydenhuollon saatavuutta, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Eduskunta keskusteli tänään keskiviikkona hallituksen esityksestä hoitotakuulaiksi.

Lakiesitys on tärkeä edistysaskel perusterveydenhuollon kehittämiseksi ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Jatkossa siirtymäajan jälkeen perusterveydenhuoltoon on päästävä seitsemässä päivässä. Tämä koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Lisäksi suun terveydenhuoltoon on jatkossa päästävä kolmessa kuukaudessa.

-Nykyinen tilanne on monella tavalla kestämätön. Kun ihmiset eivät saa ajoissa tarvitsemaansa apua ja näin tilanne pahenee ja ongelmat kasautuvat. Mitä vaikeammaksi potilaan tilanne muodostuu, sen kalliimmaksi sen hoitaminen myös yhteiskunnalle tulee, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Paljon on myös puhuttu viime aikoina häiriökysynnästä eli tilanteesta, jossa henkilö saa väärää palvelua, tai hän ei saa lainkaan palvelua tai saa vain osittain sitä palvelua, jota on tullut hakemaan. Tätä epäinhimillistä, mutta myös kallista tilannetta voidaan osaltaan myös korjata uuden lain avulla, kun varmistetaan hoitoon pääsy ajoissa.

Jotta lain hyvä tavoite oikeasti myös toteutuu, on meidän entistä vahvemmin kiinnitettävä huomiota lääkärien työpanoksen lisäksi myös hoitotyön veto- ja pitovoimaan. On meidän kaikkien yhteinen asia, että arvokasta työtä tekevä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö voi jatkossa työskennellä ilman jatkuvaa kiirettä, stressiä ja epävarmuutta. Vain näin myös hoitotakuun hyvä tavoite voi toteutua. 

-Ajoissa hoitoon pääsy tuo myös säästöjä koko yhteiskunnalle, niin rahallisesti kuin myös ennen kaikkea inhimillisesti, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa