SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitajapulan ratkaisemiseen löytyy myös kansallisia toimia

3.8.2022

 – Ongelmat, joihin ylätasolla esimerkiksi ministeriöstä voidaan puuttua, liittyvät muun muassa urakehitysmahdollisuuksien heikkouteen ja esimerkiksi sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus vaatii uudistamista. Sote-alalla ei myöskään saa palkkaa lisää vaikka hankkisi koulutusta. Suomessa tulisi kehittää valtakunnallinen urakehitysmalli, jossa pätevyyden kehittäminen, esimerkiksi koulutuksella tai työtehtävien laajentamisella, näkyy myös palkkauksessa. Myös eri ammattien työnjakoa olisi syytä lainsäädännössämme tarkastella, esittää Mäkisalo-Ropponen.

Mäkisalo-Ropponen näkee ongelmia myös johtamisessa. Hoitotyön johtamiseen tarvitaan hoitotyön johtamisen osaajia. Hänen mielestään hoitotyön johtamisen asemaa ei esimerkiksi soteuudistus riittävällä tavalla huomioinut, vaikka nyt olisi ollut siihen mahdollisuus.

 – Myös työn kehittäminen on ammatin vetovoiman kannalta tärkeää – eikä siihenkään ole tällä hetkellä mahdollisuuksia. Hoitotyön tutkimussäätiön – Hotuksen – rahoitus on jatkuvasti vaakalaudalla, vaikka se tekee äärettömän tärkeää työtä näyttöön perustuvien hoitotyön suositusten laatimisessa, joiden avulla voidaan työelämää kehittää. Tällä budjettikierroksella tähän tulee saada korjaus, Mäkisalo-Ropponen vaatii.

 – Keinoja siis löytyy ja niitä ovat esittäneet pitkään useat tahot ja poliitikot, mutta tarvittavaa muutosta ei ole valitettavasti tapahtunut. Esimerkiksi Sairaanhoitajaliitto on tuonut esille useita ammatin veto- ja pitovoimaa parantavia ehdotuksia ja niitä olisi syytä ministeriössäkin kuulla.

 – Nyt viimeistään on aika herätä kaikilla päätöksenteon tasoilla tilanteen vakavuuteen sekä ryhtyä nopeisiin toimiin sen parantamiseksi. Hoitajat ovat hyvinvointivaltiomme kantava voima ja ansaitsevat parempaa, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa