SDP:n Mäkinen: Kokoomus kannattaa SDP:n ajamaa TKI-uudistusta

30.11.2022

– Kokoomuksen laatimassa budjetissa on kokonaiskuva hukassa. Kokoomuksen taloustoimista suurin osa hyödyttäisi kaikkein korkeimpaa tulokymmenystä eikä sille oikein voi löytää kestäviä perusteluja, Mäkinen kommentoi.

– SDP on kokoomuksen tavoin valmis toteuttamaan uudistuksia, mutta ne tulee tehdä talouden, työllisyyden ja ihmisten arjen kokonaisuus ymmärtäen. Esimerkiksi kokoomuksen esittämät muutokset ansioturvaan vähentäisivät eduskunnan sisäisen tietopalvelun mukaan työllisten määrää noin 7 400 hengellä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen ylipäätään on kestämätön ajatus etenkin nyt, kun inflaatio rokottaa pienituloisia palkansaajia jo valmiiksi ja kuluttajien usko tulevaisuuteen horjuu, Mäkinen sanoo.

– Kokoomus vesittäisi omassa budjetissaan hallituksen käynnistämän osatyökykyisiä työllistävän Työkanava Oy:n toiminnan. Marinin hallitus on kiitettävällä tavalla tarttunut vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten aseman parantamiseen. SDP puolustaa sitä, että ihmiset saavat osallistua työelämään omien kykyjensä mukaan ja teemme työelämän tasa-arvon eteen töitä myös jatkossa.

Sen sijaan kokoomuksen ja SDP:n näkemyksissä TKI-verokannustimen tarpeellisuudesta Mäkinen näkee yhteistä.

– On hienoa huomata, että kokoomus kannattaa SDP:n liikkeellepanemaa aloitetta Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan panosten nostamisesta. Lakialoite eduskunnan parlamentaarisen TKI-työryhmän ajamasta TKI-verokannustimesta etenee nyt eduskunnan lähetekeskusteluun. Myös kokoomus tuki aloitetta, Mäkinen sanoo.

– Lakialoitteessa esitetään yrityksille mahdollisuutta elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen, jonka enimmäismäärä olisi 50 prosenttia T&K-toimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Lisäksi yritys voi vähentää 45 prosenttia T&K-menoista, jotka se lisää suhteessa edelliseen vuoteen.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa