SDP:n Lindén vaatii avoimuutta sote-päätöksiin

13.4.2024

On ongelmallista, että hallitus salaa STM:n laatimat säästölistat. Nyt keskustelua käydään faktojen sijaan kuulopuheiden perusteella ministeriöiden esittämistä säästö- ja leikkausesityksistä, sanoo Linden.

– Julkisuus olisi tärkeää, jotta kansanedustajat, media ja kansalaiset voisivat arvioida mitkä ovat eri ministeriöiden näkemykset ja painopisteet valtiontalouden kannalta tärkeissä asioissa, toteaa Lindén.

Kansanedustaja Lindén esittää huolensa myös mahdollisista vaikutuksista terveydenhuoltojärjestelmään, erityisesti hoitajamitoituksen ja hoitotakuun lykkäämisen osalta. Hänen mukaansa julkisen keskustelun avoimuus on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida eri säästötoimien vaikutukset ja niiden mahdolliset vaihtoehdot.

– Emme voi tietää olivatko juuri nämä säästötoimet sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laajan vastuualueen sisällä STM:n esittämiä, vai tehtiinkö ne valtiovarainministeriön esityksestä vai ministereiden esityksestä, sanoo Lindén.

Lindén korostaa, että ”älyllistä menettelyä ei edusta sellainen säästö- tai leikkausmalli, että peruutetaan vain aikajärjestyksessä viimeisimmät reformit”. Hänen mukaansa on tärkeää ymmärtää eri ministeriöiden näkökulmat ja ehdotukset avoimesti.

Lauantaina julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen kritisoi (Ilta-Sanomat 13.4.2024) hallituksen kehysriiheen liittyen sitä, että muiden ministeriöiden valtiovarainministeriölle (VM) toimittamien ”säästölistojen” sisältö ei ole julkista. Lisäksi hän arvostelee sitä, että tällaisesta menettelystä on mahdollisesti tarkoitus säätää VM:n vaatimuksesta lailla julkisuuslakia uudistettaessa.

– Yhdyn professori Voutilaisen näkemykseen, että kyse ei ole yhden viraston sisäisestä valmistelusta, vaan eri ministeriöiden kannanotoista, joiden yhteiskunnallinen merkitys on suuri, ja siksi tarvitaan laajempaa julkisuutta, Lindén jatkaa.

– Ilmeisesti VM haluaa määrätä myös substanssiasioista eikä pelkästä raamista tai leikkausten kokonaismäärästä. Siksi olisi tärkeää, että ministeriöiden näkemykset olisivat julkisia, Lindén päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa