SDP:n Lauri Lyly: Työttömyyskassat täydentämään työvoimapalveluita

6.6.2024

Työttömyyskassat voivat jatkossa tarjota työttömille työnvälitystä ja neuvontapalveluita. Nämä palvelut olisivat kassoille vapaaehtoisia lisätehtäviä, joihin on nyt myönnetty järjestämisoikeus. Uudistus täydentää nykyistä työllisyyspalveluvalikoimaa. Asiaa koskeva lakiesitys hyväksyttiin tänään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa.

– Tämä on muutos, jota työttömyyskassat ovat itse toivoneet. Uudistus edistää työllistymistä, kun julkiset TE-palvelut ja kassat yhdessä työskentelevät työttömän työllistymiseksi. Samalla se avaa yhden työnhaun informointiväylän jo töissä oleville, jotka miettivät työpaikan vaihdosta, kertoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd).

– Työttömillä säilyy oikeus julkisesti rahoitettuihin työvoimapalveluihin ja tällä ei korvata miltään osin julkisia työvoimapalveluita, tämä täydentää niitä. TE-palveluiden siirtyessä kunnille vuoden 2025 alusta on tärkeää, että murrosvaiheessa on tarjolla lisäpalveluita eri reittejä pitkin, sanoo Lyly.

Kassat päättävät itse kuinka laajat palvelut ne tarjoavat jäsenilleen tämän uudistuksen myötä. Useat kassat ovat ilmaisseet halukkuutensa asiaan. Nämä ovat jäsenille vapaehtoisia palveluja ja niistä kieltäytyminen ei vaikuta työttömyysetuuden maksatukseen.

– Mielenkiintoista on nähdä, mitä uusia työllistymistä edistäviä palveluja kassat jatkossa kehittävät, toteaa Lyly.

Jaa sosiaalisessa mediassa