SDP:n Lauri Lyly: Luvassa on kylmää kyytiä

20.11.2023

Maan hallitus on valinnut kovan linjaan, jolla se kurittaa heikompiosaisia, työttömiä, nuoria ja opiskelijoita ja miten se puuttuu työmarkkinoiden neuvottelutoimintaan. Nyt ollaan järkyttävällä tavalla heikentämässä mm. työttömyysturvaa, lopetetaan aikuiskoulutustuet ja lisätään opintojen lainapainotteisuutta. Työehtosopimusjärjestelmää muutetaan yksipuolisesti.

Työmarkkinaneuvottelut on nopeasti ajettu umpikujaan työehtojen sopimustoimintaan puuttumalla. On selvää, että työmarkkinaosapuolten pitää itse sopia neuvottelutoiminnan pelisäännöistä, työehdoista ja palkoista. Niihin ei maan hallituksen pidä puuttua pitkällä tikullakaan.Sivupöydältä niihin puuttuminen vain vaikeuttaa keskinäisen sovun löytämistä.  

Mahdollisimman moni työikäisistä ja -kykyisistä pitäisi saada työllistymään. Todellisiin työllistämisen esteisiin pitäisi puuttua ja niitä madaltaa. Niitä ovat eri yrityskyselyjen perusteella osaamisen puute, työpaikan ja työntekijän maantieteellinen kohtaanto-ongelma ja työnhakijan työkyky. Näihin pitäisi löytää oikeita ratkaisuja. 

Työllisyyttä yritetään ”parantaa” yksinomaan heikentämällä sosiaaliturvaa. Ajatellaan, että kyllä ne sieltä töihin tulevat, kun turvaa leikataan riittävästi. Vaikka nykyisestä noin 250 000 työnhakijasta osa työllistyisi, pitkälti yli 200 000 työttömälle se tarkoittaa ainoastaantulojen leikkaamista. Käytännössä yhä useampi putoaisi toimeentulotuelle ja köyhyys lisääntyisi. 

Tutkimusten mukaan toimeentulotuelta on pisin matka työllistyä. Tässä leikkausajattelussa jää huomiotta, että osaaminen ei lisäänny yhtään eikä työpaikka ole maantieteellisesti yhtään lähempänä toimien seurauksena.  

Muutamia käytännön esimerkkejä hallituksen toimista työttömille, jotka osuvat vielä samoihin ihmisiin. Perheelliseltä työttömältä leikataanlapsikorotukset 1.4.2024 lähtien. Menetys tämän vuoden tasoon nähdenon 150–285€/kk. Kun ansioturvaa porrastetaan 20/25 %:lla 1500€ ansioturvan saaneella työttömällä menetys on siitä 300-380€/kk. Indeksijäädytyksellä tehdään vielä peruspäivärahaan 10 % reaaliarvon pudotus, joka laskee myös ansioturvan tasoa. Sovitellun päivärahan 300€:n suojaosuus poistuu, työssäoloehtoa pidennetään 6 kuukaudesta 12:een, lomakorvauksen jaksotus toteutetaan, omavastuuaikoja pidennetään, vuorotteluvapaa lopetetaan. Nämä yhdessä pudottavat työttömyysturvan tasoa dramaattisesti ja vaikeuttavat sen saamista. 

Päälle vielä aikuiskoulutustuen lopettaminen, joka on yksi hölmöimpiä asioita. Tuen on maksanut työnantajat ja palkansaajat noin 0,1 %:n vakuutusmaksulla. Noin 30 000 palkansaajaa ja yrittäjää on vuosittain päivittänyt sen avulla osaamistaan, esim. noin 6000 on kouluttautunut sen avulla sote-aloille. 

Kaikkea leikkausvimmaa perustellaan velalla ja talouden tasapainottamisella. Velkaantuminen pitää taittaa, mutta se pitää tehdä nyt esitettyä oikeudenmukaisemmin. Velkaannuttamissyytöksiä lentää edelleen edellisen hallituksen suuntaan unohtaen, että 3/4 velasta oli jo otettu ennen edellistä hallitusta. Marinin hallitusaikana koronaan ja Ukrainan sodan seurauksiin otettu velka oli eduskunnan yksimielisesti hyväksymää, jonka osuus on noin 80 % viime kauden velanotosta. Orpon hallitus ilmoittaa velkaantuvansa 46 mrd€ nelivuotiskaudellaan. Se on lähes 10 mrd€ enemmän kuin Rinteen/Marinin hallitukset ottivat yhteensä.

”Syyllisiä” vanhaan ja uuteen velkaan ovat kaikki keskeiset puolueet. Nyt tarvittaisiin enemmän yhteistyötä ja ratkaisujen hakua syyttelyiden sijaan. Kaikkien olisi osallistuttava oikeudenmukaisesti ja oman kantokykynsä mukaan talouden tasapainottamisen. Nyt maksajina ovat vain pienituloiset ihmiset.

Jaa sosiaalisessa mediassa