SDP:n Kymäläinen: Kohti kestävää, tehokasta ja saavutettavuuden takaavaa liikennejärjestelmää

26.5.2021

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää valtioneuvoston selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 Sanna Marinin (sd.) hallituksen merkittävimpänä liikennepoliittisena saavutuksena. Selonteon lähetekeskustelu käydään tänään eduskunnan täysistunnossa.

– Nyt todella tehdään historiaa. Tätä pitkän aikavälin suunnitelmaa, jossa huomioidaan koko Suomi kaikkine liikennemuotoineen, on toivottu jo kauan. Nyt meillä on viimein käsillä avaimet siihen, miten alueiden saavutettavuutta parannetaan, resursseja hyödynnetään tehokkaasti ja liikennejärjestelmästä tehdään aiempaa kestävämpi. Samalla on luotu näkymä korjausvelan vähentämiseen sekä EU-rahoituksen täysimääräiseen hyödyntämiseen Suomen liikennehankkeisiin, Kymäläinen hehkuttaa.

Suunnitelman valmistelua ohjanneen parlamentaarisen ryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen haluaa kiittää kaikkia ohjausryhmän jäseniä sekä muita valmisteluun osallistuneita tahoja. Vahva yhteinen tahtotila Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseksi onkin leimannut suunnitelman valmistelua.

– On tärkeää, että meidän kaikkien kannalta keskeisestä infrasta pidetään huolta ja sitä kehitetään aiempaa toimivammaksi. Erityisen tärkeänä pidän suunnitelman linjausta perusväylänpidon rahoituksen nostamisesta vielä tämänkin hallituksen tekemää korotusta korkeammalle tasolle vuodesta 2025 alkaen. Samoin on keskeistä, että yhtenä suunnitelman keskeisenä teemana on liikenneturvallisuuden parantaminen ja etenkin liikennekuolemien ja vakavien onnettomuuksien poistaminen Suomesta, Kymäläinen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa