SDP:n Kymäläinen: Budjettiriihestä tärkeitä tukia vähäpäästöiseen liikenteeseen

9.9.2021

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen budjettiriihessä saavutettuun sopuun panostuksista liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. Erityisen paljon Kymäläistä ilahduttaa, että jo keväällä linjattuja liikenteen ilmastotoimia päästään kunnolla toteuttamaan. Tämä on tärkeä osa Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.

– Budjettiriihessä sovitun sekä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta saatavan rahoituksen myötä saadaan liikkeelle tärkeitä fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjattuja tukia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan. Tuilla edistetään täyssähköhenkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen ja pakettiautojen hankintaa sekä ajoneuvojen konversioita vähäpäästöisiksi. Olemme jo aiemmin saaneet käyntiin eräitä tiekartan toimenpiteitä, mutta meidän tulee edelleen ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön monipuolisesti erilaisia tukia ja kannusteita sosiaalista oikeudenmukaisuutta unohtamatta, jotta saavutamme päästövähennystavoitteet. Liikenne- ja viestintäministeriön on tarkoitus tehdä syksyn aikana tarvittavat esitykset puhtaiden ajoneuvojen hankintatukikokonaisuuden käynnistämiseksi. Erityisesti liikenteen sähköistyminen etenee nyt vauhdilla, Kymäläinen painottaa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoon ehdotetaan kaikkiaan noin 75 miljoonan euron rahoitusta vuodelle 2022. Budjettiriihessä sovittiin vähäpäästöisten ajoneuvojen tukien rahoituksen lisäksi muun muassa tärkeistä lisämäärärahoista joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

– Kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita tuetaan edelleen vahvasti, kuten tällä hallituskaudella on aiemminkin tehty. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia on pystyttävä parantamaan kautta maan, jotta kaikkialla Suomessa siihen olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Se edistää kestävää liikkumista että ihmisten hyvinvointia. Joukkoliikenteeseen tämä hallitus on panostanut historiallisen paljon, ja tällä tiellä jatketaan, Kymäläinen summaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa