SDP:n Kvarnström: Nyt korjataan useita merkittäviä taksiongelmia

7.4.2021

Pääministeri Marinin hallituksen työ viimeisimmän taksiuudistuksen ongelmien korjaamiseksi on nyt loppuvaiheessa. Eduskunta on hyväksynyt lakipaketin. Muutokset tulevat kansanedustaja Kvarnströmin mukaan lisäämään turvallisuutta, vähentämään harmaata taloutta ja selkeyttämään hinnoittelua.

Aluksi on hyvä katsoa hieman taaksepäin.

– Bernerin taksiuudistus sisälsi juuri ne kielteiset vaikutukset, joista oppositio varoitti, mutta jotka Sipilän hallitus ja jopa osa silloisesta oppositiosta sivuutti. Tutkimukset osoittavat, että taksiliikenteessä harmaa talous on lisääntynyt, hinnat nousseet ja esteettömyys heikentynyt. Myös luottamus taksiliikenteeseen on karissut, toteaa liikenne – ja viestintävaliokunnan jäsen Johan Kvarnström.

Emme kuitenkaan enää tässä vaiheessa voi peruuttaa menneeseen, kun taksimarkkinat ovat jo avautuneet.

– Meidän on kehitettävä olemassa olevaa lainsäädäntöä asteittain oikeaan suuntaan. On kaikkien etu, että on olemassa selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka asettavat vaatimuksia ja tuovat vakautta, Kvarnström sanoo.

Konkreettisesti lakiehdotuksen parannukset liittyvät muun muassa Y-tunnuksia koskeviin vaatimuksiin, taksikylttiin ja taksiliikennelupiin liittyviin velvoitteisiin matkan aikana. Kaikkien taksien on jatkossa käytettävä myös taksamittaria lukuun ottamatta tapauksia, joissa kuljetus on kiinteähintaista. Uusi hinnoittelurakenne parantaa hintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Kvarnström korostaa, että saatavuus on tavoite, joka vaatii vielä lainsäädäntömuutoksia, kuten liikenne – ja viestintävaliokunta mietinnössään erityisesti huomioi.

– Edellytämme, että valtioneuvosto arvioi ja toteuttaa kaikki lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen taksipalvelujen saatavuuden parantamiseksi eri alueilla. Korostimme myös sitä, että julkisesti tuettujen kyytien, kuten Kela – ja koulukyytien, tulee olla tässä mukana. Tämä johtuu siitä, että ne ovat tärkeä osa kokonaisuutta taksiliikenteen uudistamisessa, Kvarnström sanoo.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa myös järjestelmän kehittämistä siten, että tiedot taksimatkoista välittyvät automaattisesti suoraan verottajalle. Valiokunta painottaa myös kuljettajien riittävän suomen ja/tai ruotsin kielen taidon merkitystä.

Jaa sosiaalisessa mediassa