SDP:n Kvarnström: Ilmastovuosikertomus tähänastisista paras – nyt tarvitaan vahvaa painopistettä oikeudenmukaiseen siirtymään

4.2.2022

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää tervetulleena, että tänään eduskunnan hyväksymä ilmastovuosikertomus on kehittynyt ja noussut tärkeäksi välineeksi ilmastopoliittisessa keskustelussa. Viimeisimmän kertomuksen sisältö osoittaa, että tarvitsemme enemmän toimenpiteitä ja Kvarnström korostaa oikeudenmukaisen ja osallistavan muutoksen tärkeyttä.

– Kuten ympäristövaliokunnan mietinnössä tuodaan esiin, meidän on pidettävä kiinni siitä, että siirtyminen ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti. Ilmastotoimien negatiivisia vaikutuksia tulonjakoon tulee kompensoida erityisesti pienituloisille ja haavoittuvassa asemassa oleville. Erityisesti näinä päivinä energiahintojen kohotessa on selvää, että kompensaatioiden painopisteen on oltava vahvempi, ei siksi, että korotukset johtuvat kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta, vaan siksi, että ne, joilla ei ole varaa investoida vihreään teknologiaan kärsivät tässä tilanteessa ennakoimattomuudesta, joka johtuu ongelmallisesta riippuvuudestamme fossiilisista rakenteista, sanoo eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Kvarnström.

– Oikeusnäkökohdat ovat tärkeitä sekä siirtymävaiheen hyväksymiseksi, mutta myös sen varmistamiseksi, että toimenpiteet johtavat todella oikeisiin tuloksiin. Ihmisten turhautuminen kasvaa, jos toimenpiteet johtavat niin sanottuihin hiilivuotoihin. Kuten tiedämme, niin kutsuttujen EU:n hiilitullien valmistelu etenee, vaikka niiden asianmukainen käyttöönotto onkin hankalaa.

Edellisvuotta arvioivan ilmastovuosikertomuksen 2021 pääviesti on, että tarvitaan toimia päästöjen vähentämiseksi kaikilla sektoreilla ja toimialoilla sekä sen, että haasteita on erityisesti taakanjakosektorin vuoden 2030 tavoitteissa. Yksi kysymys on myös se, miten koronakriisi vaikutti todennetuihin päästövähennyksiin.

Päästövähennykset ovat oikeansuuntaisia. Poikkeuksena ovat kuitenkin kulutukseen perustuvat päästöt.

– Tämä on harkinnanvaraista. Meidän on mahdollistettava kestävät kuluttajavalinnat tehokkaammin, Kvarnström sanoo.

Kolmas ilmastovuosikertomus on tähän mennessä laajin.

– Tämä on tervetullutta ja herättää tietysti kysymyksiä siitä, kuinka laaja ilmastovuosikertomuksen tulee olla, palvellakseen tarkoitustaan. Tämä on määriteltävä uuden ilmastolain yhteydessä: tarvitsemme sekä tämän yhteenlasketun kertomuksen johtopäätökset, että lisää reaaliaikaista tietoa, Kvarnström sanoo.

Jaa sosiaalisessa mediassa