SDP:n Kimmo Kiljunen: Postin erityisjakelupalvelun pitäisi toteutua ilman huomattavia lisäkuluja koko Suomessa myös sanomalehtien varhaisjakelussa

23.11.2022

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen jätti kirjallisen kysymyksen postin erityisjakelupalvelun toteutumisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska on huolissaan palvelun toteutumisesta haja-asutuspaikkakunnilla.

Postilaissa säädetään postilaatikon sijainnista, ja niiden mukaisesti Posti tai muu postiyritys määrittelee sijaintipaikan Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä. Lakiin on kirjattu myös tärkeä periaate siitä, että sijainnissa tulee ottaa huomioon kohtuullinen matka postinsaajan osoitepaikasta, paikalliset olosuhteet tai postinsaajan iästä tai terveydentilasta aiheutuvat erityistarpeet.

-On tärkeää, että postilaatikon sijainnissa voidaan ottaa huomioon yli 75-vuoden ikä. Tänä vuonna yli 75-vuotiaita suomalaisia on noin 600 000 ja väestöennusteen mukaan he ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä. Henkilökohtaisten erityistarpeiden perusteella postin erityistalousjakeluun – eli tontin rajalla olevaan postilaatikkoon tai huoneiston postiluukkuun – on oikeutettu alle 30 000 taloutta, Kiljunen kertoo.

Sanomalehtien toimittaminen varhaisjakelussa kodin lähellä olevaa laatikkoon tai postiluukkuun ei kuitenkaan kuulu erityistalouspalveluun, vaan tästä vastaa paikallinen lehtiyritys.

– Sanomalehtien varhaisjakelu kodin lähelle siirrettyyn laatikkoon tai huoneiston postiluukkuun aiheuttaa usein haja-asutuspaikkakunnilla tuntuvia lisämaksuja, jopa saman verran kuin maksaa sanomalehden vuosikerta. Periaate liikkumisrajoitteen tai iän huomioimisesta ei näin johdakaan postinsaajan kannalta parempaan, koska kulut nousevat liian suuriksi. Ilman lisämaksullista palvelua sanomalehdet jaettaisiin vasta myöhään iltapäivällä, jolloin lehden tilaajat syystä pohtivat, kannattaako lehteä lainkaan tilata, sanoo Kiljunen.

Kirjallisessa kysymyksessään Kiljunen toteaa, että sanomalehtien jakelu ilman kalliita lisämaksuja on tärkeää harvaan asutuilla paikkakunnilla moniäänisen tiedonsaannin, paikallislehtien elinkelpoisuuden ja yhdenmukaisten palvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden kannalta. Kiljunen kysyy ministeriltä, olisiko mahdollista kehittää postilainsäädäntöä siten, että erityisjakelupalvelussa olevien sanomalehtien varhaisjakelulle asetettaisiin kohtuullinen maksuyläraja.

Jaa sosiaalisessa mediassa