SDP:n Kim Berg: Onnistuimme – Sote-uudistus toteutuu nyt!

23.6.2021

Eduskunta teki tänään historiallisen päätöksen. Eduskunta päätti täysistunnon lopullisessa käsittelyssä hyväksyä sote-uudistuksen. Kansanedustaja Kim Berg (SDP) on ylpeä siitä, että sote-uudistus viedään maaliin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nimittäin asia, johon useat eri pääministerit ja hallitukset ovat pyrkineet jo 15 vuoden ajan.

– Marinin hallitus onnistui ottamaan oppia aiempien ehdotusten puutteista. Hallitus teki sovitun ehdotuksen, jolle näytettiin vihreää valoa sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali – ja terveysvaliokunnassa. Nyt täysistunnon päätöksellä Sote-uudistus toteutuu, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg.

Berg muistuttaa, että kunnilla on jo kauan ollut äärimmäisen vaikeaa johtuen mm. erikoissairaanhoidon potilaiden kalliista hoidosta.

– Tämä on myös johtanut suureen eriarvoisuuteen eri kuntien asukkaiden kesken. Jossakin kunnassa pääsee lääkäriin, toisessa ei, jossakin toimii hyvin hammashuolto, jossakin ei. Sama koskee sosiaalihuollon palveluja, kertoo Berg, jolla on taustaa sekä terveydenhoidossa että kunnallisena päätöksentekijänä

Bergin mukaan kokonaan uudella palvelurakenteella voidaan nyt mahdollistaa asioiden tekeminen uudella, vaikuttavalla tavalla.

-Sote-uudistuksella voimme vahvistaa peruspalveluita, sujuvoittaa ihmisten hoidon ja hoivan saamista sekä parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Myös kielelliset oikeudet toteutuvat. Ihmisen koko palveluketju saadaan paremmin toimimaan, kun yksi palveluiden järjestäjä vastaa kokonaisuudesta.

– Uudistus parantaa myös osaavan henkilöstön saatavuutta. Hyvinvointialue on suurempana ja monialaisempana järjestäjänä houkuttelevampi työnantaja, kun se pystyy tarjoamaan pientä järjestäjää paremmin esimerkiksi koulutus-, tutkimus- ja erikoistumismahdollisuuksia sekä vaihtelevia työtehtäviä, sanoo Kim Berg.

Uudistus ei sulje pois yhteistyötä ja palveluiden monituottajamalli on mahdollinen jatkossakin.

-Yksityinen ja kolmas sektori tekevät tärkeää työtä ihmisten palvelujen tuottajina, mistä syystä niillä on jatkossakin olennainen tehtävä tuottaa ihmisille parhaalla tavalla sopivia palveluita. Kaikkia tarvitaan, mutta julkisella toimijalla pitää olla päävastuu. Uudistuksella pystytään myös suitsimaan hoiva- ja terveysjättien voitontavoittelua. Yhteiset verovaramme pitää käyttää järkevästi yhteiseksi hyväksi, painottaa Kim Berg.

Seuraava askel on sisällön kehittäminen edelleen.

– Työtä riittää tehtäväksi jatkossakin, esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitotakuun vahvistamista tarvitaan siten, että hoitoon pääsee viikon sisällä. Tämä takuu sisältää myös pääsyn mielenterveyspalveluihin, mikä on erityisen tärkeää koronan takia. Jonot pois terveyskeskuksista, vanhuspalvelulain seuraava vaihe kotiin tuotavien palveluiden ja omaishoidon kehittämiseksi sekä lastensuojelun henkilöstömitoitus. On tärkeää saada myös henkilöstö, järjestöt ja kansalaiset aktiivisesti mukaan kehittämään palveluita, toteaa Kim Berg.

Jaa sosiaalisessa mediassa