SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Toteuttamatta jääneisiin vanhustenpalveluiden uudistusehdotuksiin on syytä vielä palata

23.6.2022

Pitkään kaivattujen uudistusten maaliin saattamisessa ollaan loppusuoralla nyt vanhuspalvelulain uudistuksen toisen vaiheen eduskuntakäsittelyn myötä. Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa säädetään mm. kotiin tuotavien palveluiden riittävyydestä ja parantamisesta, jotta iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuus elää kodissaan turvallisesti ja saada tarpeiden mukaisia palveluja.

Vanhuspalveluiden uudistamista koskevasta lakipaketista jäävät eduskunnan valiokuntakäsittelyn myötä säätämättä laiksi vanhuspalveluiden turva-auttamispalvelua ja kotikäyntien korvaamista etäyhteyksin koskevat uudistukset. Näitä uudistustoimia perustuslakivaliokunta piti perustuslaillisesti ongelmallisina, sillä turva-auttamispalvelun sisältö ja kotihoidossa etäyhteyksien hyödyntämisen sääntely jäävät perustuslain kannalta liian yleispiirteiseksi, mikä voisi mahdollistaa puuttumisen ihmisen yksityiselämän suojaan.

– Perustuslakivaliokunta katsoi, että näiden uudistustoimien osalta lainvalmistelu tulee tehdä tarkkarajaisemmin ja täsmällisemmin, kertoo kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

– Haluan kiinnittää huomiota tällä lainsäätökierroksella toteuttamatta jääneisiin vanhustenpalveluiden uudistusehdotuksiin ja korostaa, että hallituksen on syytä niihin vielä palata myöhempänä ajankohtana. Teknologian hyödyntäminen kotihoidon toteuttamisessa on tärkeää, esimerkiksi etäyhteyksien mahdollistamisessa, jotta pystymme parantamaan kotihoidon parissa työskentelevien työajan riittävyyttä ja helpottamaan hoitotyön kuormittavuutta. Teknologian hyödyntäminen voi myös tuoda uusia palveluja iäkkään asiakkaan ulottuville ja siksi näissä asioissa tulee edetä lain jatkovalmistelun myötä, korostaa Tuula Väätäinen.

– Kehittämistyötä teknologian hyödyntämiseksi vanhuspalveluissa on jatkettava ja lakiuudistuksesta toteuttamatta jääneisiin säännöksiin on mahdollisimman pian tehtävä perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset ja täydennykset, jotta eduskunta voisi ottaa ne uudelleen käsiteltäväksi vielä tämän vaalikauden aikana, Väätäinen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa