SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen: Kulttuurille lisää voimavaroja

4.7.2019

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd) pitää välttämättömänä, että kulttuurin voimavaroja kasvatetaan tulevaisuudessa.

– Kulttuurilla ja taiteella on iso merkitys jo itsessään, minkä lisäksi niillä on iso rooli myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistajana, syrjäytymisen ehkäisijänä ja oppimisen edistämisessä. Kulttuuri lisää merkittävästi myös alueellista elinvoimaa ja luo työpaikkoja. Luovat alat ovat tärkeä tulevaisuuden mahdollisuus, joka tulee kasvamaan ja johon nyt on tartuttava voimakkaasti, totesi Viitanen puheessaan Sata-Häme soi -festivaalin avajaisissa Ikaalisissa torstaina.

Viitanen pitää tärkeänä, että uudessa hallitusohjelmassa tehdään merkittäviä panostuksia kulttuuriin.

– Tulevalla kaudella kulttuuriin ja luovan talouden edistämiseen lisätään kaikkiaan n. 170 miljoonaa euroa, joista osa on pysyviä menoja, osa kertaluonteisia.

Lisäsatsauksia tehdään mm. lasten ja nuorten kulttuuritarjontaan, taiteen perusopetusta tuetaan, taiteilija-apurahojen tasoa nostetaan, kulttuurimatkailua vahvistetaan ja luovaa taloutta edistetään.

Ajankohtaisista hankkeista esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on taloudellisesti suurin. Tämä laajentaa teatterin, musiikin, museoiden ja sirkuksen tarjontaa koko maassa ja varmistaa uusien toimijoiden pääsyn valtion tuen piiriin.

– Tähän liittyy myös meille pirkanmaalaisittain tärkeä Tampereen Työväen Teatterin asema, jota uhkasi iso tuen leikkaus. Tämä saatiin viime kauden lopulla estettyä ja tässä hallitusohjemassa varmistettua, ettei näin käy, iloitsee tamperelainen Viitanen.

Yhtenä kulttuuritahdon merkkinä voidaan Viitasen mukaan pitää myös sitä, että ministerit kiertävät nyt Suomea ja tapaavat suomalaisia kirjastoissa.

– Kirjasto on todella tärkeä kulttuuripalvelu ja nyt laitetaan lisärahaa mm. kirjastoautoihin ja kirjahankintoihin.

Lisäksi pirkanmaalaisittain tärkeää on Tampereen ja 14 pirkanmaalaisen kunnan yhteinen hanke päästä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.

– Tämän eteen tehdään maakunnassamme nyt yhteistyötä monien toimijoiden kesken.

Viitasen mielestä kulttuurin lisärahoitus hallitusohjelmassa osoittaa myönteistä kulttuuritahtoa.

Viitanen korostaa, että työn on jatkuttava niin, että tulevina vuosina saavutetaan kulttuurialan asettama tavoite, jonka mukaan kulttuurin osuutta valtion budjetista kasvatetaan prosenttiin. Tällä hetkellä tuo osuus on n. 0.8 prosenttia.

– Pidän todella tärkeänä, että nyt hallitusohjelmassa sovittujen satsauksien lisäksi jatketaan määrätietoista työtä, jotta tulevina vuosina taiteen ja kulttuurin prosentin osuus saadaan nostettua prosenttiin valtion budjetista.

– Nyt mennään tähän suuntaan askel kerrallaan. Ensi askeleet on otettu hallitusohjelmassa. On tärkeää, että tavoitteeseen sitoudutaan ja sitä edistetään määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti tulevina vuosina.

Sata-Häme soi -festivaalin Viitanen näkee merkittävänä osana suomalaista kulttuurielämää.

– Sata-Häme soi -festivaalilla on pitkä ja kunniakas perinne. Ikaalinen on kuuluisa pelimanniperinteistään sekä harmonikkamusiikistaan ja sillä on iso merkitys elinvoimaisen harmonikkakulttuurin ylläpitäjänä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viitanen totesi myös, että eduskunnan viime joulukuun budjetissa antama taloudellinen tuki festivaalille oli osoitus siitä, että Sata-Häme Soi -festivaalia arvostetaan.

– Sata-Häme Soi on paikkansa ansainnut. On hienoa, että taas tänään ja tulevina päivinä se soi, ja tuo aurinkoa elämäämme.

Jaa sosiaalisessa mediassa