SDP:n Johannes Koskinen: Budjetti kääntää painopistettä koronakriisistä talouden uudistumiseen

9.9.2021

Vuoden 2022 talousarvio on kooltaan 64,8 miljardia euroa. Alijäämä pienenee vuoden 2021 budjettiin verrattuna 4,8 miljardilla eurolla. Verotuloarvio on kevään ja kesän arvioita suurempi, mikä johtuu ennakoitua myönteisemmästä talous- ja työllisyystilanteesta. Velkaantumisen katkaisemista on mahdollista edelleen vauhdittaa.

Talousarvion menopuolella on monia koronapandemian jälkihoitoon liittyviä elementtejä sekä lisänä normaaliin myös EU:n elpymisvälineen kautta tuleva rahoitus.

-Talous on nyt vahvassa myötätuulessa ja koronarokotukset etenevät, mutta pidemmän aikavälin näkymiä pitää määrätietoisesti kirkastaa. Ilmastokriisiin ja väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin on vastattava tulevaisuuden kestävällä kasvulla. Voimakkain finanssipoliittinen elvytys päättyy pääosin tämän vuoden lopussa, mutta talouspolitiikka tukee yhä talouskasvua. Tämä edesauttaa Suomen talouden uudistumista ja työllisyyden pysyvää vahvistumista, toteaa kansanedustaja (sd), valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Vuoden 2022 talousarviossa on 100-150 miljoonan euron verran julkista taloutta vahvistavia verotuspäätöksiä. Veropäätökset voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa puututaan verovälttelyyn ja monikansallisten yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun. Toisessa kokonaisuudessa tuetaan investointeja kohti vihreää siirtymää ja kolmas kokonaisuus sisältää sujuvaan arkeen ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä päätöksiä.

Henkilöiden arvonnousuverolla puututaan varakkaiden verovälttelyyn ja korkovähennysrajoitusta uudistamalla hillitään suuryritysten aggressiivista verosuunnittelua. Nämä ja muut suuryritysten verovälttelyyn puuttuvat toimet voivat lisätä verotuloja jopa yli sata miljoonaa euroa.

-Varakkaat henkilöt ovat vältelleet suurien omaisuustulojen myynnistä maksettavia veroja, siirtäen kirjojaan verokeitaisiin ennen myyntiä. Sen estämiseksi naapurimaissamme Norjassa ja Tanskassa käytössä oleva arvonnousuvero otetaan vihdoin käyttöön myös meillä, toteaa Koskinen.

Energiaremonttien kotitalousvähennystä korotetaan ja tuetaan vähäpäästöistä autoilua verotoimin. Sähköveroa alennetaan energiatehokkailta ratkaisuilta, kuten kaukolämpöverkkoon kytketyiltä konesaleilta ja lämpöpumpuilta. Myös biokaasun kilpailukyky energiantuotannossa varmistetaan.

Veropäätöksillä lisätään myös talouden toimeliaisuutta. Yli 60-vuotiaiden työssäkäynnin kannustamiseksi työtulovähennystä korotetaan sekä kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

-Hallituksen linjaamat veropäätökset tähtäävät kestävään talouden tervehdyttämiseen oikeudenmukaisella tavalla. Julkista taloutta tulee jatkossakin vahvistaa ilman, että palkansaajien ja eläkeläisten verotusta jouduttaisiin kiristämään, päättää Koskinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa