SDP:n Johan Kvarnström: On korkea aika panostaa valtatie 25:een ja kunnostaa Hanko–Hyvinkää-rata

26.1.2022

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) näkee Liikenneväyläviraston tänään esittelemässä investointiohjelmassa erittäin hyviä elementtejä. Hän pitää ohjelmaa tärkeänä ja on erityisen tyytyväinen Hanko–Hyvinkää-radan perusparannushankkeisiin ja valtatie 25:n parantamiseen. Samalla hän arvostelee sitä, että panostukset rantarataan eivät ole mukana.

– Sekä Hanko–Hyvinkää-radan perusparannus että valtatie 25:n kunnostaminen ovat yhteiskunnallisesti kannatettavia hankkeita. Radan perusparannuksen yhteydessä on selvitettävä kaksoisraiteen mahdollisuus muutamalla lyhyellä osuudella kapasiteetin vahvistamiseksi, sanoo viestintävaliokunnan jäsen Kvarnström Raaseporista.

– Valtatie 25:n tarpeet ovat olleet tiedossa pitkään. Tie ei nykyisellään ansaitse valtatien nimeä. On korkea aika määritellä vakavasti ne investoinnit, jotka tarvitaan kiireellisesti.

Yleisesti ottaen hän kiittelee ohjelmaa ja näkee sen luovan pitkäjänteisyyttä, mikä parantaa EU-rahoituksen edellytyksiä. On pidettävä mielessä, että kyseessä on ehdotus ohjelmaksi, jota päivitetään vuosittain. Tämä on siis vasta perusta ja lähtökohta, ei valmis suunnitelma.

Kvarnström kaipaa rantarataa

Kvarnström kuitenkin kritisoi sitä, että panostukset rantarataan loistavat poissaolollaan.

– Ensinnäkin tarvitsemme jatkoa perusparannukselle ja toiseksi muutaman ohituspaikan, eli kaksiraiteisen rataosuuden, joilla voidaan korjata nykyiset pullonkaulat, jotka saattavat aiheuttaa suuria häiriöitä liikenteeseen, sanoo Kvarnström. Hän muistuttaa myös, että rantarata on jo monen vuoden ajan ollut, ja tulee ehkä aina olemaankin, jos ”tunnin junaa” ei toteuteta, ainoa junayhteys Helsingin ja Turun välillä ja että on koko maan edun mukaista, että tämä yhteys toimii mahdollisimman sujuvasti.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa