SDP:n Johan Kvarnström: Ministeri Essayahin vastaus vesikysymykseen antaa toivoa, mutta herättää myös kysymyksiä

8.6.2024

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) on tyytyväinen siitä, että lainsäädäntötyö kuntien omistamien vesihuoltotoimintojen turvaamiseksi ja yksityistämisen estämiseksi etenee. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (KD) kirjoittaa vastauksessaan Kvarnströmin kirjalliseen kysymykseen, että asiaa käsitelleen työryhmän toimikausi päättyy kesäkuussa ja hallituksen esitys lähetetään lausuntokierrokselle. Kvarnströmin mukaan sisältö näyttää olevan askel oikeaan suuntaan, mutta hän pohtii, ovatko toimet riittäviä, ja lisää, että päättäjien on nyt oltava hyvin varovaisia.

Kvarnström kysyi kirjallisessa kysymyksessään näin: Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa?

Ministerin vastauksessa keskeistä on Kvarnströmin mukaan seuraava kappale:

” Tällä hetkellä se sääntelyratkaisu, jota työryhmässä työstetään, edellyttäisi kunnilta määräysvallan säilyttämistä kunnallisiin vesihuoltolaitoksiin ja vesihuolto-omaisuuden säilyttämistä kunnallisen laitoksen omistuksessa. Lain voimaantulon jälkeen ei saisi perustaa sellaisia vesihuoltolaitoksia, jotka eivät ole joko kunnan määräysvallassa taikka asiakasomisteisia vesihuolto-osuuskuntia. Lisäksi kunnille annettaisiin etuosto-oikeus niissä tilanteissa, kun nykyisin yksityisessä omistuksessa oleva vesihuoltolaitos myisi toimintojaan muulle kuin kunnalle.”

Kvarnström pitää ministerin vastauksessa mainittuja tulevia muutoksia tervetulleina, mutta huomauttaa, että suuria epävarmuustekijöitä on vielä jäljellä.

– Tärkeä kysymys liittyy jo yhtiöitettyihin ja kunnallisiin energiayhtiöihin sulautuneisiin vesipalveluihin. Estääkö laki joidenkin näiden yhtiöiden myynnin ja siten vesihuollon osittaisen yksityistämisen? Tämän ilmiön estäminen, ennen kuin se ehtii toteutua, oli yksi Vesi on meidän Vesi -nimellä tunnetun kansalaisaloitteen päätavoitteista ja mukana eduskunnan valiokunnan yksimielisessä lausunnossa, Kvarnström sanoo.

Hän huomauttaa, että kunnissa keskustellaan yhä enemmän yhtiöittämisistä.

– Olisi tärkeää pitää voimassa lainsäädäntö, jolla varmistetaan, että kuntien vesihuoltovelvollisuuden piirissä olevat julkisomisteiset vesihuoltotoiminnot pysyvät kuntien omistuksessa ja määräysvallassa. Tämän pitäisi merkitä sitä, että yksityisellä voitontavoittelulla ei pitäisi olla lainkaan tilaa yhteisiä juomavesiämme koskevissa kysymyksissä. Puhdasta juomavettä koskevat kysymykset ovat yhä tärkeämpiä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä ilmaston lämpenemisen myötä. Vesi on valtava tulevaisuuden kysymys, Kvarnström sanoo.

Jaa sosiaalisessa mediassa