SDP:n Johan Kvarnström: Eduskunnan tärkeät vesipäätökset odottavat yhä toteutumistaan

20.5.2024

Puhdas juomavesi on maailmanlaajuisesti yhä tärkeämpää ja silti sitä pidetään Suomessa usein itsestään selvänä asiana. Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) muistuttaa, että vuonna 2021 tehty eduskunnan päätös vesihuollon yksityistämisen estämisestä odottaa vieläkin lainsäädännön päivittämistä. Hän huomauttaa, että hallitus ja oppositio pääsivät asiasta yksimielisyyteen, ja eduskunnan lausunto asiasta oli yksimielinen.

Eduskunta tuki viime kaudella yksimielisesti Vesi on meidän – kansalaisaloitetta. Eduskunta hyväksyi yksimielisesti lausuman, jonka mukaan ”kansalaisaloitteen pohjalta edellytetään, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman nopeasti toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa”.

– Valitettavasti Marinin ja Orpon hallitukset ovat jättäneet lainsäädännön päivittämättä, ja tarve on edelleen olemassa. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan, ja peräänkuulutan nyt eduskunnan päätöksen mukaista lainvalmistelua. Kansalaiset odottavat meidän suojelevan vesihuoltoamme. Emme saa sivuuttaa tarvetta varmistaa puhtaan veden saatavuus kaikille ja suojella luonnollista monopolia yksityistämiseltä, Kvarnström sanoo.

Vesihuoltoa koskeva kysymys on nyt yhtä ajankohtainen kuin kolme vuotta sitten, ehkä jopa kiireellisempi, kun otetaan huomioon ilmastonmuutos, joka aiheuttaa kuivuutta monin paikoin ja lisää vesipulaa myös Euroopassa. Kyse on myös kokonaisturvallisuudesta. Vesihuollon on oltava turvattu sekä arjessa että kriisitilanteissa.

– Vesihuollon julkinen omistus on ratkaisevan tärkeää puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi kaikille suomalaisille ja ympäristön suojelemiseksi. Meidän on varmistettava, että nämä tärkeät palvelut pysyvät kuntien käsissä. Meidän on varmistettava vesihuollon kestävyys, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin, Kvarnström sanoo.

Kvarnström kysyy vastaavalta ministeriltä:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa? 

Jaa sosiaalisessa mediassa