SDP:n Ilmari Nurminen: Pienituloisten eläkkeensaajien ostovoimasta on pidettävä huolta inflaation kiihtyessä

18.5.2022

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta. Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien ja etuudensaajien maksukykyä inflaation kiihtyessä. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ylimääräinen tarkistus korottaisi suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, muun muassa Kelan maksamia kansaneläkkeitä, perhe- sekä takuueläkkeitä, sairaus- ja vanhempainpäivärahojen vähimmäismääriä sekä Kelan kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä. Samoin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaiset kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää sekä osittaista hoitorahaa ja joustavaa hoitorahaa tarkistetaan. Tarkistus koskee myös toimeentulotuen perusosaa määrää. 

– Arjen kustannukset ovat nousseet ja näkyvät kaikkien toimeentulossa. Ruokakassin hinta, liikkumisen kustannukset, sähkölaskut, lämmityskulut – ne lankeavat jokaiselle maksettavaksi tavalla tai toisella. Pahiten välttämättömien hyödykkeiden hintojen nousu kohdistuu kuitenkin kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin, toteaa Nurminen.

Yksittäisen etuuksien määrää korotetaan noin 3,5 % ja korotuksen suuruus on laskettu vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen kuluttajahintaindeksien keskiarvon perusteella. Tarkistus tehdään 1.8.2022 eikä eläkkeen tai etuuden saajan tarvitse hakea tarkistusta, vaan etuuden myöntäjät, kuten Kela ja työttömyyskassat tekevät tarkistukset viran puolesta.

– Hallitus on tehnyt koko kautensa ajan normaalit indeksitarkistukset, joilla varmistetaan etuuksien ja eläkkeiden ostovoiman säilyminen. Nyt on kuitenkin poikkeuksellisen nopean inflaation oloissa tehtävä ratkaisuja, joilla turvataan pienituloisimpien ihmisten toimeentulo. Siksi ylimääräinen indeksitarkistus on tarpeellinen ja välttämätön toimi, Nurminen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa