SDP:n Hussein al-Taee:Talousrikollisuuden ja harmaan talouden miljoonat otettava takaisin veronmaksajien käyttöön

15.6.2020

Talousvaliokunnan jäsen ja lakivaliokunnan varajäsen, SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee pitää erittäin tarpeellisena hallituksen periaatepäätöstä, joka sisältää kriittisiä linjauksia harmaan talouden torjumiseksi. Suomella on vihdoin uskottava harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2020-2023.

-Harmaan talouden vuoksi menetämme vuosittain mittavan määrän verotuloja, verotuloja joilla voitaisiin kustantaa ja kattaa ihmisten palveluja arjessa. Kun nämä tulot puuttuvat valtion kassasta, palveluja joudutaan karsimaan tai kustantamaan velalla. Harmaan talouden harjoittajat eivät tätä kautta ainoastaan rokota valtiota, vaan yksittäisiä ihmisiä suoraan, al-Taee linjaa. 

Harmaan talouden käyttö vääristää kilpailua ja asettaa myös talousrikollisuutta käyttävien yritysten työntekijät haavoittuvimpaan asemaan. Näissä yrityksissä työntekijät ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi ja työlainsäädännön edellyttämät vähimmäisehdotkin on poljettu monien osalta. 

-Ei voi olla niin, ettemme haluaisi puuttua heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan. Siksi tällaista periaatepäätöstä tarvitaan, jotta luomme edellytyksiä paremmalle yhteistyölle valvovien viranomaisten kesken ja varaamme rahoitusta harmaan talouden torjuntaan. Valvonnan kannalta ongelmallisimpia ovat ulkomaisten toimijoiden alihankintaketjut, jotka jäävät helposti pimentoon. Lisäksi yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä ilmenee edelleen korruptiota sen eri muodoissa, al-Taee toteaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa