SDP:n Heidi Viljanen: Lisätalousarviossa tärkeä panostus päihdepalveluihin, päihdehoitotakuu vielä saatava Suomeen

2.6.2021

– Kiitän hallitusta päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä puolesta! Tämä on historiallinen panostus tärkeään asiaan. Näistä jokainen euro tulee todelliseen tarpeeseen, massiivisen hoitovelan purkamiseen, jota korona-aika on entisestään pahentanut.

Huumausaineiden käyttö kasvoi monissa kaupungeissa keväällä 2020 ja jälleen marras-joulukuussa. THL:n tilastoimat huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet nyt neljänä vuonna peräkkäin. Varovaisestikin arvioituna vakavasti päihderiippuvaisia henkilöitä on 2-3- kertaa enemmän kuin päihdeongelmiensa vuoksi hoitoa käyttäneitä.

– Hoitoon pääsy on hankaloitunut samaan aikaan kuin huumeiden käyttö lisääntynyt. Tämä kehityskulku pitää pysäyttää, ja tällä panostuksella päihdepalveluihin päästään tätä työtä tekemään.

Lisätalousarvion määräraha koskisi kaikkia ikäryhmiä, mutta tavoitteena on parantaa erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilannetta. Perustason päihdepalvelujen kehittäminen on tärkeää ja sitä työtä tehdään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa, mutta hoitokokonaisuuksien toimivuuden kannalta on välttämätöntä vahvistaa myös erityispalveluita. Tarvitaan riittävä valikoima vaikuttavia erityispalveluita, joita voidaan toteuttaa julkisen palveluntuottajan omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Viljanen vaatii Suomeen myös päihdehoitotakuuta.

– Päihdehuollon kokonaisuuden kehittäminen on tarpeen. Me tarvitsemme Suomeen päihdehoitotakuun. On tärkeää tavoittaa jokainen apua tarvitseva päihdeongelmainen ihminen, jotta hän saa tarvitsemansa oikea-aikaisen ja vaikuttavan avun.

Jaa sosiaalisessa mediassa