SDP:n Heidi Viljanen: Kahdelta luukulta kohti kokonaisuutta

20.5.2020

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmakirjaus toimeentulotuen kokonaisuudistuksesta nytkähtää eteenpäin lähiaikoina. Lain uudistamista valmisteleva työryhmä asetetaan pian ja se on tärkeä askel kohti lain epäkohtien korjausta ja käytännön toimintamallien parantamista.

– On erityisen tärkeää tarkastella perustoimeentulotuen siirtoa Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Miten siinä onnistuttiin ja missä on korjattavaa? Nyt meillä on mahdollisuus korjata järjestelmää niin, että se tukee ihmistä, eikä tiputa yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle.

Toimeentulotukilain uudistuksessa perustoimeentulotuki siirtyi Kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden 2017 alusta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyivät edelleen kuntien vastuulla. Uudistuksessa palvelut hajautuivat, mikä vaikuttaa juuri heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

– Vanhassa työssäni päihdekuntoutujien parissa näin hyvin läheltä sen, miten heikosti tällainen hajanainen systeemi palvelee ihmisiä ja voi sysätä vielä syvempään kuiluun, kun osaamista ja jaksamista tukien hakemiseen monesta paikasta ei ole. Sosiaalihuolto on kokonaisuus, siihen kuuluvat niin toimeentuloasiat kuin ihmisen kohtaaminen ja kokonaistilanteen arviointi. Tämä palvelukokonaisuus pitäisi saada nykyistä helpommin, painottaa Viljanen.

Toimeentulotuen Kela-siirron onkin todettu vaikuttaneen kielteisesti juuri kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Nykyjärjestelmässä perustoimeentulotukiasian käsittely on erillään sosiaalityöstä ja erityiset haasteet koskevat niitä ihmisiä, joilla on myös muun kuin vain taloudellisen tuen tarve.

– Monelle ihmiselle on tärkeää ja tarkoituksenmukaista, että palvelun saisi yhdeltä istumalta. Pompottelu monen luukun välillä kuormittaa ihmistä entisestään. Silloin tarvittavat tuet jäävät saamatta ja ongelmat kasautuvat. Tällaiset tilanteet olisi estettävissä, toteaa Viljanen.

Jaa sosiaalisessa mediassa