SDP:n Haatainen: Koulurauhan rakentaminen on yhteinen tehtävämme

17.4.2024

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan ja kansanedustaja Tuula Haataisen (sd.) mielestä kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn tulee olla kouluturvallisuuden keskiössä. Haatainen piti tänään SDP:n ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa pidetyssä ajankohtaiskeskustelussa koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta.

Tänään eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin koulurauhan ylläpitämisen tärkeydestä ja siihen tarvittavista toimenpiteistä. Koulurauhan eteen on tehty 2000-luvulla paljon töitä eri hallituksissa. SDP kuitenkin tiedostaa, että se ei ole riittänyt. Toimintatavoissa on vielä paljon parannettavaa.

– Viime hallituskaudella laadittiin laaja poikkihallinnollinen toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Tärkeä osa ohjelmaa oli oppilaiden velvollisuuksien selkeyttäminen sekä opettajien ja rehtorien ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen, Tuula Haatainen toteaa.

Ennaltaehkäisy on koulurauhan keskeinen elementti. Haatainen nostaa tarpeen kehittää osaamista ja resursseja lasten ja nuorten pahoinvoinnin tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.  Monissa kouluissa on otettu käyttöön esimerkiksi kouluvalmentajia, jotka ovat oppilaiden ja opettajien tukena ja rakentavat kouluissa yhteisöllisyyttä. Oppilashuolto sekä erilaiset tukimuodot ovat myös keskeinen osa koulujen turvallisuutta ja oppilaiden hyvinvointia.

Haatainen muistuttaa, että tämän lisäksi on syytä tunnistaa muuttuvan teknologian vaikutukset lasten ja nuorten arkeen.

– Vaikutukset tulisi ymmärtää laajemmin. Myös nuorten parlamentin nuoret nostivat esille somekiusaamisen ja tekoälyn vaikutukset. Nuoret peräänkuuluttivat, että heille opetettaisiin mitä uuden teknologian taustalla on, jotta he pystyisivät paremmin arvioimaan niiden toimintaa, Haatainen kertoo.

Lopuksi Haatainen toteaa, kuinka tärkeää on tunnistaa, että koulurauhan ylläpitäminen ei ole ainoastaan kouluyhteisöjen tehtävä. Se on koko yhteiskunnan asia. Lapsiperheiden hyvinvointi, eriarvoistumisen ehkäisy ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen varallisuudesta riippumatta luovat terveellisiä kasvuympäristöjä.

– Meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä luodaksemme turvallisen ympäristön lapsillemme kasvaa ja oppia. On aikuisten tehtävä varmistaa, että kiusaaminen ja väkivalta otetaan vakavasti ja siihen puututaan. Uhria ei saa jättää yksin. Tämä viesti on tärkeä saada perille, Haatainen päättää.

Jaa sosiaalisessa mediassa