SDP:n Filatov: Miina Sillanpään perintöä vaalittava nykyaikanakin

29.9.2023

Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien palvelujen ja tulonsiirtojen kehittäminen on nähtävä investointina tulevaisuuteen eikä pelkkänä budjetin kulueränä. Vahvojen on pidettävä heikompien puolta, sanoi varapuhemies Tarja Filatov (sd) puhuessaan Miina Sillanpään Seuran 60-vuotisjuhlaseminaarissa 29.9.2023 Helsingissä.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, naisten ja lasten sekä vanhusten aseman parantaminen, köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentäminen ja palvelijattarien elinolojen kohentaminen olivat Miina Sillanpäälle sydämen asioita.

Miinan ajoista Suomi on ottanut monta askelta oikeudenmukaisempaan ja sosiaalisesti yhdenvertaisempaan suuntaan. Nykyaikana ja tulevaisuudessa me tarvitsemme entistä enemmän sosiaalista pääomaa, rajojen ylittämistä, demokratian ja osallisuuden vahvistamista, muistuttaa Filatov.

Koronan, sodan ja energiakriisin seurauksena Suomi on velkaantunut ja työllisyysasteemme alhaisempi kuin hyvinvointivaltion palvelujen rahoitus edellyttää. Siksi työllisyydellä on suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Mutta Miinan hengessä on syytä vaalia myös työn laatua ja siitä saatavaa toimeentuloa, Filatov painottaa.

Vaikea tilanne on jo nyt johtanut eturyhmien väliseen kamppailuun voimavarojen jakamisesta. Kannattaa muistaa, että kaikkein kovimmin huutavilla ei välttämättä ole suurin hätä, sanoo Filatov.

Koronan jälkien ja Venäjän synnyttämän sodan seurauksia ei hoideta pelkällä talous- ja työllisyyspolitiikalla. Suomen visio ei voi olla velattomuus, vaikka velan taittaminen on välttämätöntä. Sosiaalipolitiikalla ja ihmisten hyvinvointiin liittyvillä asioilla on suuri merkitys, jotta päästään kestävään kasvuun, Filatov painottaa.

Paljon puhutaan siitä, että velkaa ei saa jättää lapsillemme. Velkaa on monenlaista. Rahavelka on vain yksi. Mielenterveysvelka tuhoaa nuoria elämiä. Ja huutaa tällä hetkellä toimivampia ratkaisuja. Osaamisvelka syö tulevaisuuden selviytymisen rakennuspalikoita.

Lapsilla ei ole varaa odottaa parempia suhdanteita tai kansantalouden parempaa kasvua. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa, käydä turvallista ja hyvää koulua, saada apua sairastuessaan, Filatov sanoo. 

Yleensä laman jälkeen käy niin, että ensin nousee talous, perässä paranee työllisyys, mutta sosiaalisen laman pitkä varjo vaikuttaa vielä kauan, muistuttaa Filatov.

Jaa sosiaalisessa mediassa