SDP:n Filatov: Kuntien rakennettava identiteettiään uudelleen

7.12.2023

JULKAISUVAPAA KLO 17.30 – Kunnat ovat nyt ja tulevaisuudessa itsehallinnollisia ja merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös kuntien rooli osana julkisen hallinnon kokonaisuutta säilyy vahvana, sanoi varapuhemies Tarja Filatov (sd.) puhuessaan Humppilan kunta 150 vuotta -kuntalaisjuhlassa 7.12.2023.

Elämme aikaa, jolloin kuntien on rakennettava identiteettiään uudelleen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille ja hetken päästä työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle.

– Kuntien on uudistuttava vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin ja pysyäkseen toimintakykyisinä muuttuvassa maailmassa. Globaali talous, kestävyyskriisit, teknologian kehitys, elämäntapojen muutokset, demokratian murros sekä väestönkasvu ja -rakenne asettavat haasteita kunnille ja koko julkiselle hallinnolle. Kuntien ja julkisen hallinnon on kyettävä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön, jotta ne voivat tehokkaasti vastata kuntalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin, tähdentää Filatov.

– Tulevaisuuden kunnan menestystä määrittää kyky uudistua ja uudistaa toimintaa. Toimintaympäristö muuttuu ja monimutkaistuu, siksi vanhat toimintamallit eivät enää riitä. Usein sanotaan, että ei pidä jättää hyvää kriisiä käyttämättä. Suuret haasteet pitää kääntää uudistamisen voimaksi, Filatov painottaa.

– Toiminnan edistämiseksi yhteistyö muiden kuntayhteisön toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten, seurakuntien, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa on tärkeää. Osallisuuden vahvistamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi on tärkeää harjoittaa avointa, monikanavaista ja läpinäkyvää viestintää.

– Kunta nähdään usein palveluntuotantokoneistona tai hallinto-organisaationa, mutta kunta on enemminkin asukkaidensa yhteisö, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnan asukkaiden valitsema valtuusto, Filatov sanoo.

– On tärkeää, että kovan elinvoiman rinnalla nähdään pehmeän elinvoiman tekijöitä, uutta yhteistä identiteettiä, uudistumis- ja oppimiskykyä, muistuttaa Filatov.

Jaa sosiaalisessa mediassa