SDP:n Eskelinen ja Mäkisalo-Ropponen Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston investointiohjelmass

26.1.2022

Olemme hyvin tyytyväisiä, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeä hanke on mukana tänään julkistetussa Väyläviraston investointiohjelmassa tulevalle kahdeksalle vuodelle, sanovat kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

Väylävirasto julkisti tänään investointiohjelmansa seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan viime kesänä hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Ohjelmaa tullaan hyödyntämään tulevien vuosien valtion budjetin laadinnassa liikenneinvestointien osalta. Näin voidaan turvata pitkäjänteinen ja koko maan kattava investointipolitiikka.

-Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että ohjelmassa on mukana Karjalan ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena, Eskelinen sanoo.

-Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Hankkeet vahvistavat niin liikenteen sujuvuutta kuin turvallisuuttakin, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Väyläviraston ohjelma noudattaa parlamentaarisesti sovitun liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksia, jossa koko maan liikenneverkon kehittäminen on huomioutu kattavasti eri liikennemuotojen osalta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta myös Itä-Suomen tavoitettavuutta saadaan vahvistettua ja kehitettyä.

-Jo valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa teimme vahvaa yhteistyötä niin Itä-Suomen kuntien kuin maakuntaliittojen kanssa ja tätä linjaa edelleen jatkamalla luomme parhaat edellytykset yhteisten hankkeiden toteutumiseksi. Nyt tulee edelleen tehdä yhdessä töitä koko Itä-Suomen saavuttavuuden vahvistamiseksi, Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen päättävät.    

Jaa sosiaalisessa mediassa